Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-14

Analys Jumpgate: Bred lanseringspipeline inför högintressant 2023

Detta är en betald analys på uppdrag av Jumpgate utförd av Analysguiden

Imponerande tillväxt & bibehållen kostnadskontroll
Under Q4 uppgick omsättningen till 7,5 mkr och Jumpgate levererade en omsättningstillväxt om 25%. Operativa kostnader kom in på 13,4 mkr (16,5), vilket är en substantiell förbättring mot föregående år. Rörelseresultatet om -10,3 mkr kom dessvärre in klart sämre än våra prognoser om -1,65 mkr. Avvikelsen härleds till stora avskrivningar och något lägre omsättning. För helåret uppgick omsättningen till 27,7 mkr, upp 38% på årsbasis. Tillväxten drivs primärt av milstolpsbetalningar från NACON. Rörelseresultatet för helåret landade på -24,1 mkr och belastas av kostnader hänfört till konsultuppdrag samt avskrivningar för tidigare investeringar i spelutveckling.

Genomför förvärv & erhåller rekordstor order
Under kvartalet aviserade Jumpgate förvärvet av den tyska spelstudion Funatics. Förvärvet ligger i linje med ledningens uttalade ambition och fler förvärvsobjekt utvärderas med målsättningen att genom-föra ett större strategiskt förvärv under året. Efter periodens slut aviserade Jumpgate dessutom ett förlagsavtal med den tyska förläggaren Daedalic Entertainment. Avtalet omfattar ett nytt större spel för PC med planerad lansering under 2024. Spelet kommer att utvecklas av dotterbolaget gameXcite med stöd från Funatics och förläggas av Daedalic. Spelbudgeten uppgår till 26,7 mkr där hälften kommer ifrån Daedalic och häften från det tyska bidragsprogrammet för spelutveckling. Utvecklingsbudgeten betalas till Jumpgate i takt med att förutbestämda milstolpar uppnås. Lansering förväntas under 2024 och spelintäkterna kommer att fördelas mellan partnerna. En lyckad lansering innebär således en betydande uppsida för Jumpgate.

Starkt momentum föranleder höjda prognoser
Jumpgate har ett starkt affärsmomentum och en bred lanseringspipeline med stöd från tredjepartnerfinansiering. Det som håller bolaget tillbaka är den snäva kassapositionen, varför tillkommande förlagsavtal är betryggande. Lägg därtill att befintliga ägare uppges villiga att låna in pengar om tillfälligt likviditetsbehov uppstår. Framåt signalerar ledningen ambitionen att ta strategiska steg mot att öka kapaciteten och möjliggöra för utveckling av större spelprojekt för konsol och PC. Det i sin tur skulle diversifiera koncernen bort från den konkurrensutsatta mobilspelsmarknaden. Vi tar fasta på ledningens ambitioner samt den solida efterfrågan och höjer våra omsättningsprognoser på medellång sikt med i genomsnitt 30% per år. Vårt huvudscenario bygger på en omsättning vid 85 mkr 2025. Ett axplock av jämförbara bolag motiverar multipel om 2,5x nettoomsättningen. Applicerar vi det på våra prognoser, diskonterar med ett avkastningskrav på 13% samt justerar för nettoskulden om ~18 mkr, härleds ett motiverat värde om 1,0 kronor. Pressade multiplar inom spelsektorn orsakat av ett svagt risksentiment skapar dessutom utrymme för en potentiell multipelexpansion, vilket kan driva aktiekursen ytterligare.

Författare Analysguiden