Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-17

Analys Kancera: Påfylld kassa inför fas II

Detta är en betald analys på uppdrag av Kancera utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

KAND567 har genomgått en lyckad fas Ib-studie. Nästa steg är en fas II-studie i akut hjärtinfarkt. En företrädesemission på 61,4 MSEK genomförs i mars. Tillsammans med en option som ingår skulle bolaget kunna finansiera verksamheten till 2022.

Bolagets fas Ib-studie blev försenad förra året på grund av lokal kärlirritation vid intravenös behandling under tre dygn. En ny fas Ib-studie, med endast sex timmars intravenös behandling och resten med tabletter, har genomförts i Finland med godkända resultat. Målet är nu att skicka in en ansökan om godkännande att genomföra en fas II-studie under andra kvartalet 2020. Studien planeras omfatta 90 patienter i tre dosgrupper varav en placebo.  Fas II-studien beräknas vara fullt utvärderad och resultaten kommer att presenteras cirka ett år efter studiestart.

Kanceras huvudprojekt KAND567 är inriktat på att minska inflammationen i samband med akut hjärtinfarkt. Upp till hälften av skadan uppkommer dagarna efter infarkten till följd av en reaktion från immunförsvaret. Novartis har i en omfattande fas-III-studien, CANTOS, visat att ett immunologiskt läkemedel signifikant kan minska hjärt- och kärlsjukdomar som följer en hjärtinfarkt. KAND567 har i retros­pektiva studier och djurmodeller visat att blockering av receptorn för fraktalkin har potential att kraftigt minska antalet immunceller som hittar fram till området för en hjärtinfarkt, vilket bör kunna leda till minskade vävnads­skador. Vidare har minskad aktivitetssignal kunnat påvisas hos den typ av immunceller som är inblandade i inflammation efter hjärtattack i den nu avslutade fas Ib-studien.

Ett brygglån på 14 MSEK ger Kancera finansiering fram till nyemissionens genomförande. Efter justering av värdet på KAND567 efter genomförd fas I, inkludering av KAND145 samt utspädning från ökat antal aktier blir motiverat värde 1,2 kronor per aktie (tidigare 1,2); detta exkluderar värdet av de vederlagsfria tecknings­rätterna som ingår i en unit. Teckningsoptionerna kan som mest inbringa 118–157 miljoner och kommer att utgöra en betydande del av värdet på de units som ingår i nyemissionen, i synnerhet TO4 som i nuläget är nära inlösenkurs.

Författare Richard Ramanius