Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-12

Analys Kancera: Studie stöter på vägbula

Detta är en betald analys på uppdrag av Kancera utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Fas Ib-studien med KAND567 har försenats till följd av att längre tids infusion inte tolererats. Kancera avser därför att korta behandlingstiden. Vi bedömer att detta är en framkomlig väg men att osäkerheten har ökat. Vi sänker därför motiverat värde.

Under sommaren har Kancera påbörjat en fas Ib-studie där intravenös administrering av KAND567 studerats. Syftet är att ställa in doseringshastigheten och bekräfta en god säkerhetsprofil för vidare utveckling av en behandling för att motverka skador efter hjärtinfarkt. De resultat som hittills framkommit visar att behandlingen är säker vid kortare tids infusion men att infusion över längre period (flera dygn) ger upphov till lokal irritation vid infusionsstället. För att slutföra fas Ib-studien avser Kancera justera behandlingsprotokollet och studera behandling i tolv timmar. Denna justering behöver godkännas av Läkemedelsverket och innebär därför att genomförandet av studien försenas till slutet av året.

Positivt utfall i studie kan agera trigger

Tidigare resultat tyder på att tolv timmars behandling är säker vilket ger anledning att hysa optimism. Om den justerade fas Ib-studien kan slutföras planenligt avser Kancera att använda en kombination av intravenös och peroral behandling för den vidare kliniska utvecklingen. Som bekant har redan en fas I-studie utförts med en beredning för oral administrering som visade att KAND567 generellt var väl tolererad och att en beräknad effektiv plasmakoncentration kan nås. Innan vi har slutliga säkerhetsdata från fas Ib-studien väljer vi emellertid att anta en lägre sannolikhet till lansering för KAND567 vilket åtminstone tillfälligt påverkar vår värdering av projektet negativt. Vidare har prekliniska resultat för KAND567 nyligen presenterats vid den stora kardiologikonferensen ESC. Det är ett viktigt erkännande för projektets kvalitet och ger värdefull marknadsföring.

Motiverat värde

Bolaget hade knappt 9 MSEK i kassan per den 30 juni 2019. Ett finansieringsavtal med GCF ger Kancera finansiering för behovet på kort sikt. För den vidare utvecklingen bedömer vi att ytterligare finansiering krävs och antar att det kommer att adresseras inom det närmaste halvåret. I väntan på att denna fråga klarnar och att den pågående studien kan slutföras sänker vi motiverat värde till 1,2 kronor per aktie (tidigare 1,5).

Författare Niklas Elmhammer

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.