Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-07

Analys: Kanonrapporter

wysiwyg_image

Ur Aktiespararen nr 8/2018.

SEB, Nordea och Volvo ökade vinsten mest i kronor räknat. Utifrån analytikernas vinstprognoser kan kvartalet sammanfattas som mycket bra.

Rapporterna för det andra kvartalet sopade banan med placerarna. Totalt gick vinsten före skatt upp med 20 procent, jämfört med samma kvartal förra året och det var andra kvartalet i rad med mycket bra vinstutveckling. Banker och verkstad svarade för 70 procent av kvartalets vinst, lika fördelat. Verkstadssektorn har haft en mycket stark trend under de senaste två åren, medan tillväxten i bankerna börjat plana ut. På tredje plats hittar vi konsumentföretagen, med 14 procent av totalvinsten.

Granskar vi vinstförändringen i toppen och botten, kan konstateras att SEB, Nordea och Volvo ökade vinsten mest i kronor räknat, men att uppgången i SEB bestod av reavinster, samt att vinstökningen i både Nordea och Volvo skapades genom att omstruktureringskostnaderna uteblev i år. I botten landade Assa Abloy efter en stor goodwillnedskrivning, tillsammans med H&M och Electrolux, som helt enkelt bara gjorde svaga resultat.

Bättre än prognos

Jämför vi med analytikernas vinstprognoser, enligt analysfirman SME, kvarstår slutsatsen om ett mycket bra kvartal. Vinstsumman låg 3,9 procent över prognos, samtidigt som 59 procent av bolagen låg över. Medianvärdet för prognosutfallet blev plus 2,2 procent, vilket understryker att den starka utvecklingen även var bred. 

Även försäljningstillväxten var bra, med en uppgång på 7 procent. Hela 87 procent av bolagen visade försäljningsökningar, vilket gav en mediantillväxt på 8 procent och visar att det var god bredd i trenden. Det är uppenbart att en god konjunktur påverkat försäljningen. Även en stark euro och ett starkt pund har bidragit, samtidigt som dollarn varit oförändrad. Samtidigt var försäljningsutfallet mot prognos plus 1,8 procent, vilket var något bättre än tidigare kvartal. 

Slutsatsen blir alltså mycket positiv. Mycket bra utveckling i konjunkturkänsliga sektorer, som basindustri och verkstad, liksom bra utveckling inom finans och konsument gör att vinstutvecklingen totalt sett gått in i en stark trend. Enda orosmolnet är att byggsektorn börjat sacka efter, nu när den heta marknaden för nybyggda bostadsrätter i Stockholm gått in i väggen. Totalt sett blir dock slutsatsen att rapporterna för det andra kvartalet var kanonbra. Därmed över till de olika sektorerna. 

Stabil basindustri

Basindustrin redovisade en vinstökning med 32 procent (föregående kvartal 46 procent). Trenden var bred, där tre fjärdedelar av bolagen redovisade ökningar. Till viss del har uteblivna omstruktureringar och nedskrivningar en höjande effekt, men den viktigaste faktorn till vinstlyftet var god efterfrågan. Försäljningen ökade 13 procent. Däremot hade analytikerna väntat sig mer, för vinstutfallet låg 2,8 procent under analytikernas prognoser, samtidigt som 64 procent av bolagen låg under. Försäljningen landade däremot 1,1 procent över prognos, vilket visar att efterfrågan är starkare än väntat. Värderingen av sektorn motsvarar 20 gånger vinstprognosen för 2018 (ger ett p/e-tal på 20). Det är en uppgång från förra kvartalet.

Bakåt för bygg

Byggindustrin redovisade en vinstnedgång på hela 75 procent (förra kvartalet en nedgång på 36 procent), som dock innehåller en stor goodwillnedskrivning. Räknat som median föll vinsten 13 procent, samtidigt som 80 procent av bolagen visade nedgångar. I förhållande till analytikernas prognoser låg emellertid summavinsten 9,7 procent över. Medianvärdet låg emellertid på minus 2,9 procent och 60 procent av bolagen landade under prognos. Det var sämre än förra kvartalet. Försäljningen låg 0,9 procent över föregående år och utfallet mot prognos var acceptabla plus 1,7 procent. Sektorns värdering ger ett p/e-tal på 17 för vinsten 2018. Det är ungefär som tidigare, men räknat på lägre vinstprognoser än tidigare.

Firande finanssektor

Finanssektorn redovisade detta kvartal en vinstuppgång på hela 42 procent, mot en uppgång på 1 procent förra kvartalet. En stor reavinst i SEB drog dock upp, men även mediantillväxten var goda 31 procent, så det var en bra utveckling för de flesta. I förhållande till analytikernas prognoser landade vinsten 4,7 procent över. Även intäktsutvecklingen var mycket bra, med ett lyft på 11 procent, samtidigt som utfallet mot prognos var positivt, men stannade på 0,8 procent. Finansaktierna betalas till mycket låga p/e-tal kring 11 räknat på vinstprognosen för 2018. Det visar att placerarna är skeptiska till vinstutsikterna.

Deppigt för hälsovården

Hälsovårdsföretagen redovisar en vinstuppgång på 83 procent, med uppgångar i tre fjärdedelar av bolagen. Förra kvartalet visades en nedgång på 1 procent. Flera av bolagen är inne i kraftiga omstruktureringar, vilket ger en mycket ryckig utveckling. Gruppens avvikelse mot prognos var denna gång positiv med hela 12 procent och samtliga bolag låg över prognos, med ett medianvärde på 3,6 procent. Försäljningen föll samtidigt 2,4 procent, vilket emellertid innebar ett utfall 2,0 procent över prognos. Trenden är alltså mycket svår att tyda. Sektorn värderas till hela 38 gånger vinstprognosen för 2018, vilket beror på nedpressade vinstprognoser, som inkluderar betydande omstruktureringskostnader.

Ericsson bakom lyftet

IT-/telesektorn redovisade en vinstuppgång på 57 procent tack vare krympande förluster i Ericsson. Mediantillväxten för sektorns vinst var emellertid också god och stannade på 19 procent, samtidigt som 75 procent av bolagen ökade vinsten. Däremot låg utfallet 9,9 procent under analytikernas vinstprognoser, samtidigt som 85 procent av bolagen låg under. Uppenbarligen var förväntningarna högt ställda inför rapporterna. Försäljningen föll dock 0,4 procent, men låg samtidigt 3,1 procent över prognos. Svag tillväxt alltså, men inte så svag som befarat. Sektorns värdering ger ett negativt p/e-tal beroende på en prognostiserad förlust i Ericsson, men medianvärdet visar ett p/e-tal på 17 och det är lägre än tidigare.

Uppåt för handeln

Konsumentföretagen redovisade en vinstnedgång på 4 procent, mot en nedgång på 18 procent förra kvartalet, vilket till stor del beror på H&M. Medianvärdet landade nämligen på plus 13 procent, samtidigt som 90 procent av bolagen redovisade uppgångar och det var klart bättre än förra kvartalet. I förhållande till analytikernas prognoser låg vinsten goda 1,4 procent över, samtidigt som två tredjedelar av bolagen låg över. Försäljningen visade samtidigt en uppgång med 4,7 procent, vilket var 0,8 procent över prognos och det var bättre än förra kvartalet. Konsumentföretagen värderas till p/e 17 på 2018 års prognos, vilket är något högre än tidigare.

Bra snurr för Volvo

Verkstadsföretagen redovisade en vinstuppgång på hela 35 procent (föregående kvartal 10 procent), med en kraftig uppgång i Volvo som största plus. Mediantillväxten var därtill 24 procent och samtliga bolag visade vinstökningar. Jämfört med analytikernas prognoser låg utfallet hela 7,3 procent över, vilket var klart bättre än förra kvartalet. Därtill låg 90 procent av bolagen över prognos. Försäljningen ökade med 8,5 procent och landade dessutom 2,4 procent över prognos. Det var klart bättre än förra kvartalet. Värderingen ger ett p/e-tal på 20 räknat på vinstprognosen för 2018, vilket är högre än tidigare.

Författare Peter Malmqvist