Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-26

Analys: Klarar vården trycket?

wysiwyg_image

Kommer sjukvården att klara anstormningen av svårt sjuka i coronaviruset? Spridningen mellan länderna är stor, men de flesta indikatorer jag anlyserat tyder på att vården borde klara trycket. Det gäller dock inte i ett land.     

Antalet svårt sjuka från coronaviruset ökar kontinuerligt, liksom antalet avlidna. Därför ställs allt oftare frågan om sjukvården klarar att ta hand om anstormningen. Jag har valt att undersöka skillnaderna mellan länderna på två sätt. Dels har jag jämfört med hur många människor som dör i trafikolyckor, självmord och mord på en månad. Tanken är att om dessa negativa händelser är många behövs också en större sjukvårdssektor. Den andra måttstocken är totalt antalet avlidna per månad. Ju fler som dör i ett land, desto sjukvårdssektor behövs. Om landet har en åldrig befolkning ökar antalet avlidna per dag, vilket också känns som en rimlig faktor att få med.      

Italien kraftigt belastat

Det land som ligger helt fel är Italien. Resten av Europa borde göra mycket mer för att hjälpa dem. Den senaste månaden har det dött 9,4 gånger så många från coronaviruset, som från bilolyckor, självmord och mord under en månad. I förhållande till landets totalt antalet döda motsvarar coronaoffren 12,7 procent. Det är oerhört mycket mer än i övriga länder. Eftersom de sjuka dessutom finns i en region med bara en fjärdedel Italiens befolkning är det lätt att förstå att regionens sjukvård i det närmaste måste ha kollapsat.  

Spanien tvåa 

Näst värst är Spanien. Den senaste månaden motsvarar coronaoffren 5,3 gånger en månads trafikoffer, självmord och mord. I förhållande till totala antalet döda på en månad är de avlidna 7,8 procent. Även det är väldigt mycket. Rapporterna från Spanien indikerar också att Madrid har svårt att klara trycket, eftersom de har hälften av de svårt sjuka, men att resten av Spanien inte har några akuta problem.      

Nederländerna och Iran 

Därefter kommer Nederländerna och Iran om vi mäter i procent av antalet olyckor/mord. I båda fallen motsvarar de avlidna ungefär en månads otäcka händelser, men eftersom Nederländerna är väldigt säkerhetsorienterat, haltar jämförelsen som mått på sjukvårdskapacitet. Jag har inte heller sett några rapporter om att Nederländernas sjukvård är kraftigt ansträngd. Därför bör nog jämförelsen göras mot det totala antalet döda under en månad och där motsvarar coronaoffren 2,2 procent, medan Iran motsvarar 5,7 procent. Irans nivå ligger farligt nära Spaniens, men det tycks som att det militärt orienterade landet inte har några avgörande problem med sjukvården. Det saknas i alla fall artiklar om detta.         

Tvåprocentsgruppen

Därefter kommer en grupp där coronaoffren motsvarar dryg 2 procent av antalet normalt döda under en månad. Det är Frankrike, Luxemburg och Schweiz. Hos samtliga tre motsvarar offren ungefär 80 procent av antalet olyckor/mord på en månad, vilket ger en lite mer pressad bild. Det tycks ändå som att nedstängda Frankrike inte skulle ha några större problem inom sjukvården. Några artiklar om detta har jag inte heller läst. Det gör det ännu svårare att förstå varför landet låst in sina medborgare.   

Norden samlat

Norden ligger ganska lika. Sverige ligger på plats 13. Våra coronaoffer motsvarar 23 procent av olyckorna/morden på en månad, men inte mer än 0,5 procent av samtliga avlidna. Vi är säkerhetsorienterade och med en hög medelålder. Därför blir den senare siffran extremt låg. Danmark ligger några placeringar före Sverige och norrmännen ligger några placeringar efter, medan Finland ligger långt efter på plats 49 (av 74). Det är svårt att tro att sjukvården i Norden inte skulle klara den ökning av coronaoffer som vi ser just nu.    

Och resten av världen..?

Intressantast är kanske USA. De ligger på plats 21 respektive 23. Antalet coronaoffer motsvarar 7,3 procent av antalet mord och olyckor under en månad, samt bara 0,3 procent av antalet avlidna totalt. Egentligen borde USA ha panik, men problemet är att coronaoffren verkar koncentrerade till vissa storstäder. I dessa städer verkar rapporterna indikera att sjukvården är pressad. Det är ändå svårt att tro. Indien är också intressant. De har ju stängt ner hela landet i tre veckor. Det kommer att spara liv, men inte coronaoffer. Indien har 600 smittade och 10 döda från corona, men varje dag dör 830 personer i trafiken. Om nedstängningen av landet leder till mindre trafik, kommer inbesparade trafikoffer rimligen att uppväga mängden döda från coronaviruset.

Och slutsatsen..?

Statistiken visar att Italien har en oerhört svår situation, helt olikt något annat land och det är en stor skandal att det är Ryssland och Kina som kommer till undsättning. Solidariteten inom EU verkar vara nära noll. Spanien balanserar samtidigt på gränsen, men långt efter Italien. Resten av Europa måste rimligen ha goda möjligheter att klara de svårt sjuka. Det medges att undersökningen är synnerligen ytlig, men bättre det än inget när larmrapporterna nu börjar komma in om kris i sjukvården. Det stora problemet i många länder är trolgein att sjukvården är utspridd över hela landet, medan coronaoffren ofta återfinns i större städer. Även där är Italien extremt. Det är verkligen en skandal att inget land i Europa sträckt ut en hjälpande hand.

wysiwyg_image

Italien har nästan tio gånger så många coronaoffer på en månad, som mord, självmord och trafikdöda.

Författare Peter Malmqvist