Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-07

Analys Kollect on Demand: Kvarvarande verksamhet fortsätter tillväxtresan

Detta är en betald analys på uppdrag av Kollect on Demand Holding utförd av Analysguiden

Ökade intäkter och minskade kostnader i kvartalet
Tillväxtresan fortsatte i det tredje kvartalet med ytterligare en rekordhög omsättning för kvarvarande verksamhet. Omsättningen uppgick till 18,5 (14,9) miljoner kronor. På årsbasis är det en ökning med 24% och jämfört med kvartalet innan är ökningen 10%. De återkommande intäkterna fortsätter att växa över 30% och ökade med 32% till 9,1 (6,9) miljoner kronor. Fortsatt utgör de återkommande intäkterna cirka hälften av den totala omsättningen för bolaget.

Bruttomarginalen fortsätter dock sin nedåtgående resa och minskade med ytterligare 1% till 28% jämfört med kvartalet innan. Detta beror fortsatt på intäktsmixen mellan de två affärsområden. Däremot är det glädjande att se att de omstruktureringar som bolaget tidigare annonserat verkligen har effekt. Bolagets operativa kostnader minskade med 17% på årsbasis till 8,8 (10,7) miljoner kronor. Bolagets rörelseresultat förbättrades i kvartalet och landade på -3,6 (-5,9) miljoner kronor. Framöver räknar bolaget med att kostnadsnivån kommer att fortsätta minska, men volatiliteten i valuta fortsatt kan komma att påverka de operativa kostnaderna. Periodens resultat slutade på -3,6 (-3,8) miljoner kronor för det tredje kvartalet.

Den nya onlineplattformen är nu lanserad
Den nya onlineplattformen som bolaget utvecklat med fokus på privatmarknaden har lanserats efter kvartaleTs utgång. Nu har den inte varit i gång någon längre tid, men redan nu kan bolaget konstatera att den är uppskattad av kunderna och upplevs som enkel att använda. Tanken har varit att göra kundens upplevelse så sömlös som möjligt och samtidigt effektivisera och automatisera interaktionerna med bolagets leverantörer. Den nya onlineplattformen kommer också verka för att hålla uppe tillväxttakten för de icke återkommande intäkter samt driva på omställningen från analog till digital hantering av avfall.

3 nya BIGbins-lokaliseringar adderade i kvartalet
Ytterligare tre BIGbin-lokaliseringar har öppnats, Bishoptown, Tubercurry och Clane. Under kvartalet har dock BIGbin-platsen i Carlow stängts. Det gör att efter kvartalets utgång uppgår nu det totala antalet BIGbin-platser i drift till 42. Samma period för ett år sedan uppgick antalet BIGbin-platser till 34, vilket gör att antalet BIGbin-platser har ökat med 23,5%. Integrationen av den nya säljkanalen via B&Qs, för försäljning av bolagets avfallstjänster, har lett till att bolaget levererat sina första ordrar under det tredje kvartalet. Än så länge har denna säljkanal inte fått något större genomslag på bolaget intäkter, men vi ser med spänning fram emot hur denna säljkanal kommer att utvecklas framöver.

Författare Analysguiden