Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

Analys Kontigo Care: Något sämre kvartal

Detta är en betald analys på uppdrag av Kontigo Care utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Totalt sett fortsätter Kontigo Care att utvecklas väl, även om det andra kvartalet 2018 var sämre än väntat. Längre processer hos kunderna har påverkat negativt, delvis som en följd av det uppkommande riksdagsvalet. En stark finansiell ställning efter nyemissionen bör räcka till lönsamhet mot slutet av året.

Kontigo Care rapporterade en bra tillväxt under det andra kvartalet, även om det blev något lägre än våra förväntningar. I samband med affärsuppdateringen i juni kunde vi dock misstänka att så kunde bli fallet. Vår bedömning är ändå att verksamheten är på rätt väg, men det  ser ut att ta något längre tid än förväntat.

Kommuntillväxten något lägre 

Tillväxten i antalet kommuner blev något lägre än vad vi väntat oss, 70 mot vår prognos på 72. Efter perioden har ytterligare tillkommit och vi är nu uppe i 76. Bolaget har anställt ytterligare säljare, samtidigt som de temporära effekterna kring riksdagsvalet och GDPR klingar av, varför vår bedömning är att bolaget kommer att utvecklas fortsatt positivt.

Dämpad omsättning

Omsättningen under kvartalet, exklusive aktiverade utgifter, blev 3,2 miljoner kronor mot vår prognos på 4,3 miljoner. Vi känner oss ändå komfortabla med den långsiktiga tillväxten, liksom med potentialen i produktfloran. Vi justerar emellertid ned omsättningen något, baserat på lägre antal licenser per kund.

Möjlighet till positivt kassaflöde

Det finns dock en möjlighet att detta förändras till ett mer positivt scenario under hösten, när de temporära effekterna klingar av. Med tanke på de interna insatser som görs för högre lönsamhet, finns alltjämt en möjlighet att bolaget når ett positivt kassaflöde under det fjärde kvartalet i år.

Något reviderad vinstprognos

Med våra något reviderade prognoser får vi fram ett aktievärde på 5,00 (5,40) kronor per aktie i vårt basscenario. En känslighetsanalys visar på ett aktiepris mellan 1,00  kronor (1,00) till 8,40 (8,70) kronor per aktie.

Författare Mats Hyttinge