Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-30

Analys Kontigo Care: Tröghet på marknaden

Detta är en betald analys på uppdrag av Kontigo Care utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.

Bolaget har under sommaren indikerat att försäljningstillväxten inte har utvecklats som förväntat. Den underliggande utvecklingen med avtal med kommunerna fortsätter ändå att vara positiv, dock utvecklas aktiva licenser för långsamt. 

Kontigo Care är ett svenskt teknologiföretag inom eHälsa som utvecklar och säljer lösningar baserad på avancerad mjukvara. Bolagets lösningar möjliggör diagnos, vård och individbaserad prediktion vid alkoholmissbruk och andra beroendesjukdomar.

Bra tillväxt

Kontigo Care rapporterade en bra tillväxt i det tredje kvartalet, jämfört med samma kvartal 2017. Tillväxten de första nio månaderna är 151 procent. Precis som vår affärsuppdatering i juni indikerade, har dock utvecklingen för aktiva licenser inte alls utvecklats enligt våra förhoppningar. Antalet kommuner inklusive de som kommunicerats i oktober, är nu 83. Det innebär att tillväxten finns, men att det brister i användandet. Tillväxten i antalet licenser ligger i princip still.

Temporära effekter klingar av

Det finns ett antal temporära effekter som vi tidigare bedömde vara kortsiktiga, men som nu kan ses som något mer långsiktiga, baserat på hur utvecklingen ser ut i kommunerna. Valet och GDPR, samt en hög personalomsättning, är några av dessa faktorer som kommer att klinga av. Däremot är timingen mer osäker än tidigare. Med kostnadsbesparingarna och ett i grunden bra affärscase, tror vi att bolaget är på rätt väg även om det kommer att ta längre tid.

Oförändrad omsättning

Omsättningen, exklusive aktiverade utgifter blev 3,3 miljoner kronor i kvartal 3, 2018. Det innebär att utvecklingen jämfört med föregående kvartal var nästan oförändrad. Vi känner oss ändå komfortabla med den långsiktiga tillväxten och potentialen i produktfloran. Vi justerar ned omsättningen för det fjärde kvartalet 2018 något, men räknar med en viss tillväxt givet bolagets försäljningsansträngningar. Detta med tanke på de insatser som görs internt, samt ett bättre resultat och kassaflöde för det tredje kvartalet.

Motiverat värde

Det finns fortfarande en möjlighet att bolaget kan nå ett positivt kassaflöde under det fjärde kvartalet 2018. Med basen på 83 kommuner finns det en stor potential, förutsatt att bolaget kan öka antalet aktiva licenser. Med våra, något reviderade, prognoser får vi fram ett aktievärde i vårt basscenario på 4,40 kronor per aktie (5,00). En känslighetsanalys visar på värden mellan 0,50 (1,00) i vårt bearscenario, till 8,10 (8,50) kronor per aktie i vårt bullscenario.

Författare Mats Hyttinge