Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-10

Analys: Lågt ställda vinstförväntningar

wysiwyg_image

Prognoserna för ett fyrtiotal storbolag visar att förväntningarna på resultatutvecklingen har dragits ner markant jämfört med tidigare kvartal.

De senaste fem kvartalen har vinstutvecklingen varit mycket stark. Det beror delvis på att några av de största bolagen presterat en lysande utveckling, men också på att merparten av bolagen levererat vinstökningar. Så inte längre.

Prognos om nolltillväxt

Prognoserna från förra kvartalet visade på en vinsttillväxt kring 8-9 procent, vilket var en viss nedgång från tidigare. Detta kvartal tyder analytikernas prognoser från ett fyrtiotal av de största bolagen, på nolltillväxt (Infront SME). Det är en överraskande dämpning mot bakgrund av kursutvecklingen, som ju varit mycket stark de senaste två månaderna. 

Spridd utveckling

Som vanligt spretar utvecklingen. Summerar vi bolagens prognoser kan konstateras att vinsterna förväntas växa med 5 procent, men justerar vi för de tre mest extrema bolagen, i båda ändar av undersökningen, blir tillväxten noll. Assa Abloy drar upp gruppens vinst markant, eftersom de hade stora omstruktureringar och nedskrivningar för ett år sedan. I andra änden hittar vi SEB, som för ett år sedan hade stora reavinster på sålda verksamheter, vilka inte återkommer detta kvartal. Även om vi granskar medianvärdet blir det minus 1 procent. 

Sektorer spretar

Granskar vi de sektorer med ett flertal bolag, kan konstateras att verkstadssektorn beräknas öka vinsten med 2 procent (median 4 procent), medan samtliga fyra storbanker beräknas minska vinsten med totalt 41 procent (median 24 procent). Andra viktiga sektorer är IT/tele, där vinsten ökar markant, tack vare främst en omsvängning i Ericsson, medan bolagen inom basindustri beräknas visa nolltillväxt, vilket även gäller konsumentsektorn.

Försäljningen positiv

Vinstutvecklingen är dock något motstridig. Försäljningsprognoserna visar nämligen på en fortsatt mycket god tillväxt. Uppgången beräknas bli 11 procent, med tre fjärdedelar av bolagen på plus, vilket ger ett medianvärde på 10 procent. Verkstad och basindustri beräknas ligga på tvåsiffriga tillväxttal, medan banker, konsument och IT/tele beräknas ligga på en tillväxt kring 5-6 procent. Hur vi än analyserar försäljningen visar den en betydligt mer positiv bild än vinstutvecklingen.

Och slutsatsen..?

Utvecklingen är svårtolkad, vilket spridningen mellan försäljnings- och vinstprognoser är ett tecken på. En slutsats är dock klar - analytikernas förväntningar på vinsterna detta kvartal är klart lägre ställda än någon gång de senaste fem kvartalen. Det ger en viss buffert mot besvikelser. 

Författare Peter Malmqvist