Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-30

Analys Lammhults Design Group: Lyft för Public Interiors i Q3

Detta är en betald analys på uppdrag av Lammhults Design Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Ännu ett starkt kvartal från Lammhults där framförallt utlandsaffärer inom affärsområdet Public Interiors drog upp resultatet. Samtidigt finns en förbättringspotential genom att produktionsflödet fortfarande inte är helt optimerat inom det större affärsområdet Office & Home Interiors.

Koncernen bedriver verksamhet inom design, utveckling och försäljning av produkter för inredning av främst offentliga miljöer och kontor.
Viktiga exportmarknader är Norge, Danmark, Storbritannien, Tyskland, USA och Nederländerna. Totalt 95 procent av gruppens försäljning går till företagskunder och offentliga kunder. Efterfrågan drivs främst av nybyggnation och renovering. 

Public Interiors starkt

Affärsområde Public Interiors levererade ännu ett starkt kvartal med ett rörelse­resultat på 5 miljoner kronor, vilket var samma som förra kvartalet. Omsättningsökningen var 46 procent jämfört med kvartal 3, 2017. Såväl omsättningen som rörelseresultatet drogs upp av positiva valutaomräkningseffekter från en svag krona. Huvuddelen av omsättningen inom Public Interiors avser länder i nordvästra Europa, från Danmark ned till Frankrike. Försäljningstillväxten för Public Interiors förklaras delvis med att försenade projekt från 2017 nu har genomförts.

Bra för Ragnars

Inom Office & Home Interiors noterade Ragnars fortsatt goda leveranser under kvartal 3/2018. Medan den svenska marknaden har blivit mer konkurrensutsatt vad gäller planmöbler, är den norska marknaden fortsatt stark. Utsikterna baserat på projekt hos arkitekterna i de skandinaviska länderna är oförändrat god.

Motiverat värde

Vi gör endast marginella justeraringar av våra tidigare intäktsprognoser, samt behåller EBIT-estimaten för 2018-2020. I vårt basscenario kommer vi fram till ett motiverat värde om 63 kronor per aktie (58). I vårt bearscenario ser vi ett värde på 40 (37) kronor samt 76 (71) kronor i ett bullscenario.

Författare Bertil Nilsson