Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Analys Lammhults: I stort i mål på lönsamhet

Detta är en betald analys på uppdrag av Lammhults Design Group AB utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Lammhults fortsätter att utvecklas positivt även under kvartal 4/2019. Omsättningen och rörelseresultatet var bättre än väntat främst då Dubai ordern slutleverades tidigare än vår prognos. Vårt DCF-värde (bas-scenario) hamnar på 65 kronor (68) per aktie.

Office Interiors omsättning minskade med 3 procent till 180 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019. Minskningen hänförs till en svagare utveckling inom främst segmentet planmöbler och berör till stor det Sverige. Den svenska marknaden är något svagare här även om det inte går att se någon tydlig trend än en generell försvagning i Stockholm. Engångskostnader på 5 miljoner kronor belastade resultatet under fjärde kvartalet 2019, vilket i stort sett förklarar avvikelsen från vår prognos för kvartalet. Miljömöbler och Akustik har fortsatt en stark utveckling med en ökad omsättning på 6 procent under fjärde kvartalet. Den norska rörelsen inom detta segment fortsätter att ha en stark utveckling drivet av en god marknadstillväxt. Rörelseresultatet för Office Interiors minskade till 8,2 miljoner kronor med en rörelsemarginal om 4,6 procent i kvartal 4/2019 jämfört med 5,6 procent för samma kvartal föregående år. Uppskattningsvis var den underliggande rörelsemarginalen högre, där extraordinära posten tyngde med 5 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2019. Justerat låg rörelsemarginalen snarare över sju procent. Orderingången präglas fortfarande av en viss oregelbundenhet och minskade med 18 procent mot föregående år till 197,7 miljoner kronor.

 Library Interiors uppvisade i spåren av den i stort sett slutlevererade storordern till Dubai en kraftigt positiv utveckling gällande både omsättning och rörelseresultat jämfört med kv4 2018. Orderingången för detta segment ökade med 10 procent under det fjärde kvartalet 2019.  I vårt basscenario kommer vi fram till ett något nedjusterat motiverat värde främst på grund av lägre omsättning under 2020, främst relaterat till en extraordinärt starkt Library Interiors under 2019, om 65 (68) kronor per aktie. I vårt bear-scenario ser vi ett värde på 56 (58) kronor samt 75 (78) kronor i ett bull-scenario. En reducerad nettoskuld ökar stabiliteten i värdet på aktien. Nedjusteringarna är främst hänförbar till en viss osäkerhet rörande planmöbelmarknaden under inledningen av 2020.

  

Författare Mats Hyttinge

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.