Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-14

Analys LeoVegas: Köpläge i undervärderat tillväxtcase

Detta är en betald analys på uppdrag av LeoVegas utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Stabil start på året

LeoVegas rapporterar ökade intäkter med 8 procent för det första kvartalet, vilket kom in totalt på 96,7 miljoner euro (89,4). Detta motsvarar en organisk tillväxt på åtta procent. Tillväxten är dock substantiellt högre om Tyskland exkluderas och uppgår då till 19 procent. Det justerade EBITDA-resultatet landade på 10,9 miljoner euro, vilket motsvarar 11,3 procents marginal (10). Rörelseresultatet respektive det justerade rörelseresultatet blev 3,7 miljoner euro (2,2) och 8,2 miljoner euro (6,3). Sammantaget inleder bolaget året stabilt, där bolaget lyckas uppvisa stabil tillväxt och bättre marginaler trots negativ regulatorisk påverkan från den tyska marknaden.

Sporten i fokus med Expekt

I mars tillkännagav bolaget att de förvärvat samtliga aktier i bolaget Expekt Nordics för en total köpeskilling om 5 miljoner euro. Under 2020 uppgick nettospelomsättningen för bolaget till 6,9 miljoner euro med ett positivt resultat. Potentialen i förvärvet ligger dock snarare i den starka varumärkeskännedomen. Expekt grundades 1999 och har under en period varit en av de ledande aktörerna på den svenska spelmarknaden. Förvärvet passar väl in i bolagets tillväxtambitioner inom sport, där vi står inför ett antal stora sporthändelser i närtid. Migreringen av varumärket till den egna plattformen kommer ske i maj och vi ser god potential i att LeoVegas har de verktyg och tillgångar som krävs för att återigen etablera Expekt som en betydande spelare inom området. 

Egen spelstudio etablerad

Bolaget tillkännagav därtill nyligen att LeoVegas har etablerat en egen spelstudio, Blue Guru Games, där bolaget har en 85 procentigt ägande. Detta kommer leda till större kontroll och flexibilitet i framtagandet av nya spel och har samtidigt potential att skapa en ny intäktskälla till koncernen. Ambitionen är att lansera ett tjugotal spel de kommande två åren. Utöver att skapa ytterligare en intäktsström innebär detta att bolaget får möjlighet att kontrollera en större del av värdekedjan, vilket på sikt möjliggör marginalexpansion. Kvartalet innebar också en investering i bolaget SharedPlay, där man nu kontrollerar 25 procent av aktierna för 1,1 miljoner euro. SharedPlay tillhandahåller branschens första lösning för multiplayerläge i casinospel, en funktion med syftet att för att förhöja den sociala spelupplevelsen.

Värdering

En DCF-värdering över prognosperioden 2021–2025 samt ett slutvärde landar i ett motiverat värde på 61,9 kronor per aktie, på 12–24 månaders sikt. Givet prognoserna för 2023 innebär detta en P/E värdering på 10–11, vilket ser fullt rimligt ut i mot jämförbara branschkollegor. Bolaget handlas i skrivande stund till låga multipeltal jämfört med branschen i stort, vilket stärker vår syn att kursreaktionen skapat ett ännu mer attraktivt köpläge i bolaget.

Författare Analysguiden