Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-16

Analys LeoVegas: "Starka varumärken – en vinnande strategi"

Detta är en betald analys på uppdrag av LeoVegas utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Störst i sin nisch–King of Casino

LeoVegas är verksamma inom Igaming i främst Europa och Norden. Den strukturella tillväxten för spel om pengar över nätet förväntas ha en årlig tillväxt om drygt 10% de kommande åren, främst drivet av en ökad konvertering från landbaserat spel till online. Spelmarknaden i Europa utgörs idag till cirka 80% av landbaserat spel. Givet den senaste tidens händelser rörande Covid-19 förväntar vi oss ett accelererat skifte från landbaserat spel till online. Det finns liknande trender i andra branscher så som e-handel och dagligvaruhandel. Vi anser att LeoVegas är väl positionerat att fortsätta att dra nytta av den digitaliseringstrend vi nu ser och på så sätt fortsätta ta marknadsandelar på viktiga marknader globalt.

Hög marknadstillväxt–låg online penetration

Den globala marknaden för Igaming uppgår till ca 45 miljarder euro där den största marknaden i dagsläget är Europa, med Storbritannien som största enskilda marknad. LeoVegas har en strategisk positionering för att vara en viktig aktör på den europeiska marknaden, särskilt inom sin nisch mot Casino. Genom att äga sin egen spelplattform har LeoVegas lyckats leverera en imponerande tillväxt under god lönsamhet de senaste åren, främst drivet av bolagets skalbarhet in på nya marknader och lyckade marknadsföringsinvesteringar. Under 2019 redovisade bolaget att cirka 50 procent av intäkterna kan hänföras reglerade marknader som lyder under lokala licensförfaranden. Något vi bedömer marknaden uppskattar.

Stark balansräkning–attraktiva nyckeltal

Under 2020 förväntar vi oss att bolaget växer över 13% och når en omsättning runt 405 miljoner euro, med en rörelsemarginal på drygt 10%. Når man dessa siffror handlas aktien till attraktiva nyckeltal. Lyckas bolaget fortsätta redovisa en stabil lönsamhet och hög avkastning på investerat kapital, bedömer vi att LeoVegas kommer fortsätta ha en av sektorns starkaste tillväxt till låga multiplar. Genom en stark balansräkning har bolaget en historik av att dela ut pengar till sina aktieägare, något vi förväntar oss kommer fortsätta framöver. Samtidigt som den finansiella stabiliteten skapar utrymme för värdeskapande bolagsförvärv.

Hög tillväxt till låg värdering

Vi förväntar oss att LeoVegas kommer ha en CAGR om 14,5% mellan 2020–2022 till en ebitda-marginal runt 15%. Vi bedömer att vinst per aktie växer till 0,5 eur under 2021. Vi upprepar det motiverade värdet för bolagets aktie om 58 kronor, vilket indikerar en betydande uppsida från nuvarande aktiekurs om cirka 36 kronor. Det motiverade värdet ger ett p/e-tal om cirka 6,9 för prognosåret 2021 och en ev/ebitda-multipel om låga 8,3 för samma år.

Författare Analysguiden