Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-09

Analys LeoVegas: Tillväxt skapar stora värden

Detta är en betald analys på uppdrag av LeoVegas utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Om bolaget

LeoVegas är ett svenskt bolag med operativ verksamhet inom spel om pengar på nätet, med primärt fokus på Casinoslots och Live Casino, produktportföljen inkluderar också sportbetting. Bolaget bedriver verksamhet i ett flertal geografier globalt, med Europa och Norden som största marknader. LeoVegas har redovisat en imponerande tillväxt de senaste åren. På bara åtta år har man mer eller mindre gått från ingenting till en prognostiserad omsättning på över 4 miljarder kronor med förbättrad lönsamhet och stigande vinst. Vi bedömer att bolagets aktie är lågt värderat givet bolagets utveckling.

Störst inom sin nisch

LeoVegas är verksamma inom Igaming i främst Europa och Norden. Den strukturella tillväxten för spel om pengar över nätet förväntas ha en årlig tillväxt om drygt 10% de kommande åren, främst drivet av en ökad konvertering från landbaserat spel till online. Spelmarknaden i Europa utgörs idag till cirka 80% av landbaserat spel. Givet den senaste tidens händelser rörande Covid-19 förväntar vi oss ett accelererat skifte från landbaserat spel till online. Det finns liknande trender i andra branscher så som e-handel och dagligvaruhandel. Vi anser att LeoVegas är väl positionerat att fortsätta att dra nytta av den digitaliseringstrend vi nu ser och på så sätt fortsätta ta marknadsandelar på viktiga marknader.

Stark marknadstillväxt-låg online penetration

Den globala marknaden för Igaming uppgår till ca 45 miljarder euro där den största marknaden i dagsläget är Europa, med Storbritannien som största enskilda marknad. LeoVegas har en strategisk positionering för att vara en viktig aktör på den europeiska marknaden, särskilt inom sin nisch mot Casino. Genom att äga sin egen spelplattform har LeoVegas lyckats leverera en imponerande tillväxt under god lönsamhet de senaste åren, främst drivet av bolagets skalbarhet in på nya marknader och lyckade marknadsföringsinvesteringar. Under 2019 redovisade bolaget att cirka 50 procent av intäkterna kan hänföras reglerade marknader som lyder under lokala licensförfaranden. Något vi bedömer marknaden uppskattar.

Stark balansräkning skapar möjligheter

Under 2020 förväntar vi oss att bolaget växer över 10% och når en omsättning runt 4,2 miljarder kronor, med en rörelsemarginal på ca 10%. Når man dessa siffror handlas aktien till attraktiva nyckeltal. Lyckas bolaget fortsätta redovisa en stabil lönsamhet och hög avkastning på investerat kapital, bedömer vi att LeoVegas kommer fortsätta ha en av sektorns starkaste tillväxt till låga multiplar. Genom en stark balansräkning har bolaget en historik av att dela ut pengar till sina aktieägare, något vi förväntar oss kommer fortsätta framöver. Samtidigt som den finansiella stabiliteten skapar utrymme för värdeskapande bolagsförvärv.

Värderas försiktigt

Vi ser ett motiverat värde för bolagets aktie om ca 58 kronor, vilket indikerar en betydande uppsida från nuvarande aktiekurs om cirka 48 kronor. Det motiverade värdet ger ett p/e-tal om cirka 8,8 för prognosåret 2021 och en ev/ebitda-multipel kring 7,7 för samma år.

Författare Analysguiden