Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-23

Analys LeoVegas: Växer kraftigt på flera nyckelmarknader

Detta är en betald analys på uppdrag av LeoVegas utförd av Analysguiden

Tyskland tynger och tuffa jämförelsetal
LeoVegas rapporterar totala intäkter för det andra kvartalet på 96,8 miljoner euro (110,7), vilket motsvarar en minskning med 13 procent från samma period förra året. Rensat för den tyska marknaden, som fortsatt påverkas negativt av pågående regleringsarbete, var tillväxten dock positiv på 3 procent. Bolag rapporterar ett justerad EBITDA-resultat på 10,6 miljoner euro (23) och ett justerat EBIT-resultat på 7,7 miljoner euro (20,3). Sammanfattningsvis kan minskningarna förklaras delvis genom att den tyska marknadens negativa utveckling samt tuffa jämförelsesiffror från fjolåret. I guidningen för juli rapporterar bolaget intäkter på 32,8 miljoner euro (30,7). Detta innebär att koncernen som helhet åter rapporterar positiv tillväxt, vilken exkluderat Tyskland uppgår till hela 23 procent.

Stark tillväxt på de flesta nyckelmarknader
LeoVegas rapporterar dock ett starkt kvartal på många av de andra kärnmarknaderna. Den svenska marknaden rapporterar en ny rekordomsättning under kvartalet och tillväxten tilltar i Nordamerika, som nu står för 10 procent av koncernens intäkter och rapporterar hela 33 procents tillväxt under kvartalet. Övriga Europa rapporterar också starka siffror, med tvåsiffrig tillväxt i Italien och tresiffrig tillväxt i Spanien. Sammantaget kan sägas att LeoVegas fortsätter sina starka tillväxt i flertalet av de nyckelmarknader som bolaget är aktiva på vilket är värt att poängtera i ett kvartal där Tyskland tynger.

Succé för Expekt och USA-expansion enligt plan
En stor händelse under kvartalet har varit omlanseringen av Expekt på den nordiska marknaden, vilket beskrivs som en succé i rapporten. Intäkterna och marknadsandelen har fördubblats på en kort tid, vilket bådar väl för omlanseringen av det tidigare populära varumärket. Bolaget tillkännagav också tidigare i år en begynnande expansion i USA, där delstaten New Jersey är först ut. Arbetet fortskrider enligt plan och nästa steg är etableringen av en lokal organisation. Bolaget förväntar sig kunna ta emot de första kunderna på den marknaden under första halvåret 2022 och delstaten är troligt den första av flera satsningar på denna växande marknad.

Värdering
En DCF-värdering över prognosperioden 2021–2025 samt ett slutvärde landar i ett motiverat värde på 56 kronor (61,9) per aktie, på 12–24 månaders sikt. Vi bibehåller vår positiva syn på LeoVegas som ett fortsatt tillväxtbolag och ser uppmuntrande på det starka momentum på flertalet kärnmarknader, de intensiva satsningarna i USA samt de återkommande utdelningarna.

Författare Analysguiden