Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-18

Analys LeoVegas: Växer tvåsiffrigt på flera tillväxtmarknader

Detta är en betald analys på uppdrag av LeoVegas utförd av Analysguiden

Uppvisar stabil tillväxt under kvartalet
LeoVegas rapporterar ett starkt tredje kvartal med totala intäkter på 99,4 miljoner euro (88,9), motsvarande en tillväxt på årsbasis på 12 procent eller 8 procent i lokala valutor. Återigen påverkar dock den speciella situationen på den tyska marknaden och rensat för denna marknad var tillväxten hela 31 procent. Kvartalet innebar ett EBITDA-resultat på 11,5 miljoner euro (11,9) och ett rörelseresultat på 5,5 miljoner euro (5,1). Att ökningen på resultatsnivå inte är större trots tillväxten hänförs bland annat till högre betalda spelskatter och intensifierade marknadsföringssatsningar och investeringar.

Växer kraftigt på flera marknader
LeoVegas rapporterar därtill kraftig tillväxt på ett antal olika nyckelmarknader. Bolaget utgör just nu största aktören på den svenska marknaden om vi exkluderar statliga spelbolag och hästar och nettospelomsättning i Norden ökade 39 procent under kvartalet. Sverige specifikt uppvisade rekordomsättning, en utveckling som bland annat hänförs till den rekordhöga kundbasen här. Utvecklingen för Expekt bidrar också till detta och bolaget rapporterar stark tillväxt för varumärket. Utöver detta så framhålls exempelvis Italien, Spanien och Kanada som snabbt växande marknader där tillväxten under kvartalet uppgår till mellan 40 och 70 procent.

Regleringar påverkar guidning för oktober
Därtill har kvartalet inneburit ett antal nyheter både gällande regleringar samt olika typer av satsningar bolaget genomför framöver. Nederländerna har genomfört policyförändringar som innebär att bolaget slutat tillhandahålla sina tjänster från och med slutet av kvartalet. LeoVegas kommer ansöka om licens under det fjärde kvartalet och värt att poängtera är att detta påverkar samtliga aktörer. Nederländerna stod för 6 procent av bolagets intäkter under kvartalet, något som delvis förklarar guidningen för negativ tillväxt med 5 procent under oktober. Bolaget påverkas även, likt andra aktörer, av en onormalt låg marginal på sportboken vilket också påverkar guidningen. Rensat för Tyskland och Nederländerna inleder dock gruppen oktober positivt med 21 procents tillväxt i intäkterna. På en positiv punkt så meddelade den svenska regeringen att restriktionerna som funnits på online casino under pandemin inte kommer förlängas efter den 14e november samt att gruppen fick förnyade spellicenser i Danmark som räcker till 2026. Bolaget fortsätter därtill arbeta för hållbart och ansvarsfullt spel, bland annat genom att introducera ny AI-baserad
funktionalitet i Storbritannien.

Fortsatt positivt case
Sammantaget rapporterar LeoVegas ett starkt kvartal på många fronter. Vi lägger särskild vikt vid den starka tillväxten på flertalet olika tillväxtmarknader och ser framgången i Expekt som ett bevis på förvärvsförmågan som finns inom organisationen. Vi gör mindre justeringar i våra estimat efter kvartalet men behåller i stort våra prognoser intakta. Med hjälp av en DCF-värdering sätter vi ett motiverat värde på 55–57 kronor (56–58), på 12–18 månader sikt. Viss osäkerhet kring regleringar och sjunkande relativa värderingar för branschen som helhet skapar vissa orosmoln men över lag ser gruppen positionerad ut för en spännande tid framöver.

Författare Analysguiden