Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-14

Analys Lipigon: Följer tidsplanen

Detta är en betald analys på uppdrag av Lipigon Pharmaceuticals utförd av Analysguiden

Första prekliniska säkerhetsstudien avklarad
Lipigon lämnade nyligen slutrapport på den första av de tre prekliniska säkerhetsstudierna med Lipisense. Studiens syfte var att undersöka eventuella biverkningar under två veckor där Lipisense injicerades subkutant dag 1 och dag 8. Resultatet från studien visade att inga säkerhetsproblem påträffades under denna korta period med doser upp till 30mg/kg. Utöver det lyckades man även utläsa effektmått där resultatet visade att Lipisense sänkte triglyceridernivåerna med 30–50 procent, på ett dosberoende sätt.

Sander Karsten presenterar data på ELC
Sander Karsten, vetenskaplig rådgivare till Lipigon, presenterade nyligen data kring sina prekliniska studier med Lipisense på ELC (European Lipoprotein Club), ett viktigt forskarmöte för studier på blodfetter. Syftet med Sanders forskning har varit att utvärdera säkerheten och mäta effekten av Lipisense vilket genomförts i en kortare studie (två veckor) och en längre (20 veckor). Studieresultatet visade dels en signifikant minskning av ANGPTL-4, dels en minskning av triglycerider, både hos fastande och icke-fastande möss. Signifikant minskning av triglycerider sågs även i den längre studien, både i blodet och levern. Sanders resultat på möss ger en indikation på att Lipisense är effektiv och säker.

Anlitat CRO inför fas 1
I början av juli aviserade Lipigon att man upphandlat CRO (kontraktsforskningsorganisation) inför den kliniska fas 1-studien med Lipisense. Organisationen som anlitats är CTC (Clinical Trial Consultants) från Uppsala. CTC framstår som ett bra val då de har en god erfarenhet från studier i tidig fas samt kunde erbjuda Lipigon en helhetslösning.

Utvecklingen fortskrider i övriga projektportföljen
Lipigons tredje projekt (P3) mot dyslipidemi vilket utvecklas tillsammans med kinesiska Hitgen uppnådde under andra kvartalet en milstolpe för projektet. Den första screeningen av två är nu genomförd och Lipigon har med hjälp av Hitgens omfattande Del-screening identifierat ett stort antal molekyler. Målet är att identifiera två målproteiner. Nästa steg i processen är att påbörja valideringsarbetet.

Värdering avspeglar tidigt skede
Vi ser positivt på det faktum att Lipigon så här långt lyckats följa tidsplanen inför kommande kliniska studier och att den första säkerhetsstudien nu är avklarad. Aktien har haft ett uppsving på senaste tiden men värderas fortsatt lågt i vår mening. I vår värdering har vi varit konservativa och enkom värderat Lipisense-projektet. Vi ser ett motiverat värde om 16–17 kronor per aktie.

Författare Analysguiden