Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-30

Analys Lipigon: Spännande fettforskning med rabattvärdering

Detta är en betald analys på uppdrag av Lipigon Pharmaceuticals utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Fettforskning med fokus på särläkemedel
Lipigon Pharmaceuticals är ett forskningsbolag vilket grundades 2010 av forskare vid Umeå universitet, men vars rötter består av mer än 50 års forskning av Thomas och Gunilla Olivecrona inom lipidbiologi (kroppens hantering av fetter). Bolaget utvecklar läkemedel för sjukdomar vilka är orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, vilket är i linje med den omfattande kompetens Lipigon har inom området. Bolagets vision är att bli världsledande inom lipidrelaterade sjukdomar och den självklara partnern till ”Big Pharma”. I bolagets projektportfölj finns i dag fyra projekt i preklinisk fas.

Lipisense bolagets mest lovande projekt
Lipisense-projektet är det av bolagets projekt som kommit längst. Under 2022 räknar Lipigon med att inleda en fas 1-studie i egen regi. Lipisense är en substans för behandling av kraftigt förhöjda blodfetter (triglycerider) för sjukdomarna FCS och SHTG. Bolagets ambition är att i fas 1-studien inte bara visa på god säkerhet, utan även sänkta triglyceridnivåer. Beroende på resultatet står bolaget vid fas 2 inför ett val om fokus ska läggas på FCS – en mycket ovanlig sjukdom med omkring 1 900 patienter och ett pris på cirka 150 000 dollar per patient och år, eller den betydligt bredare indikationen SHTG med en potentiell marknad på fem miljoner patienter i ”7MM” och ett uppskattat pris på 6 000 dollar per patient och år.

Låg värdering och välfylld kassa
Sedan börsintroduktionen 1 mars i år har Lipigon-aktien backat nästan 31 procent. Inga nyheter motiverar kursfallet, varför den enda rimliga slutsatsen är att ”IPO-spekulanter” som hoppats på ett snabbt klipp sålt av sina aktier. Nuvarande börsvärde på 74 miljoner kronor skall ställas mot dels de 59 miljoner bolaget hade i kassan vid utgången av första kvartalet samt mot de ~50 miljoner bolaget investerat i sin forskning sedan start. Även med en konservativ approach där vi enbart fokuserar på Lipisense, det av Lipigons fyra prekliniska projekt som kommit längst, kan vi motivera ett börsvärde motsvarande en aktiekurs på 17 kronor. Till det ska bolagets tre övriga projekt adderas, varav ett är utlicensierat. Analysguiden inleder bevakning med riktkurs 17 kronor, men ser ytterligare potential när fler bitar faller på plats. Som i alla läkemedelsforskningsbolag är risken hög.

Författare Analysguiden