Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-10

Analys Lipigon: Tidsplan intakt och ökat internationellt intresse

Detta är en betald analys på uppdrag av Lipigon Pharmaceuticals utförd av Analysguiden

Andra prekliniska säkerhetsstudien avklarad
Lipigon lämnade nyligen slutrapport på den andra av de fyra prekliniska säkerhetsstudierna med Lipisense. Säkerhetsstudien pågick i 28 dagar och resultaten visade god tolerans för samtliga dosnivåer som administrerades. Lipigon håller därmed tidsplanen att inleda kliniska studier under nästa år. Nu återstår två slutrapporter innan klinisk prövningsansökan kan inskickas till läkemedelsverket.

Internationella miljardaffärer inom Lipigons fält
Den 18 november aviserade läkemedelsjätten Novo Nordisk att bolaget kommer förvärva Dicerna Pharmaceuticals Inc, ett läkemedelsbolag fokuserat på utveckling av RNAi-terapier. Värdet för affären uppgår till 3,3 miljarder dollar. Parterna har från 2019 bedrivit ett samarbete med syftet att utforska ett 30-tal levercellsmål genom Dicernas RNAi-plattform för att ta fram potentiella läkemedelskandidater för kardiovaskulära sjukdomar, NASH och ett antal mer sällsynta sjukdomar. Ytterligare en affär har nyligen genomförts i form av ett utvecklingsavtal mellan läkemedelsbolagen Arrowhead Pharmaceuticals Inc och GlaxoSmithKline Plc. Arrowheads RNAi-baserade läkemedelskandidat ARO-HSD befinner sig i en tidig fas 1/2-studie mot NASH. Genom avtalet erhåller Arrowhead en upfront om 120 MUSD samt upp till 780 MUSD i potentiella milstolpar relaterade till försäljning. En ökad internationell uppmärksamhet av RNA-läkemedel, därtill även inom Lipigons fält, kardiometaboliska sjukdomar, är klart positivt. Under senare tid har Lipigon även bedrivit en aktiv marknadsföring, senast genom en presentation på TIDES i USA, ett viktigt forskarmöte inom oligo-, peptid och mRNA-läkemedel.

Spännande partnerskap med 5Prime Sciences
I början av november ingick Lipigon ett partnerskap tillsammans med Life Science-bolaget 5Prime Sciences. Syftet med samarbetet är att utvärdera vilken patientgrupp som gynnas mest av behandling med Lipisense. Studierna genomförs i genetiska databanker baserat på ett dataregister med upp till 300 000 patienter som drabbats av hjärtkärlsjukdom. Genom att studera huruvida en förändring i ANGPTL-4 är förknippad med en över- eller underrepresentation inom en viss patientgrupp ämnar Lipigon finna denna optimala patientgrupp.

Värdering avspeglar tidigt skede
Ett ökat intresse inom Lipigons fält föranleder oss att justera upp vårt motiverade värde till 18 (16–17) kronor, vilket baseras på att Lipigon ingår en licensaffär under 2025 med en större läkemedelsaktör.

Författare Analysguiden