Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-13

Analys: Ljuset siktat i byggtunneln

wysiwyg_image

Första kvartalets försäljning av bostadsrätter i de stora byggbolagen var bättre än väntat. Nu säljs det fler lägenheter än för ett år sedan.

Försäljning av bostadsrättsprojekt har rasat sedan toppåren 2016-2017, men inte under det första kvartalet. Granskar vi försäljningen i de största byggbolagen, kan konstateras att antalet sålda lägenheter faktiskt ökade under första kvartalet, jämfört med för ett år sedan. Uppgången är hela 28 procent, mätt för Bonava, Skanska Sverige, JM, PEAB och Oscar Properties. 

Oscar i topp

I procent räknat var uppgången kraftigast i Oscar Properties, med plus 67 procent, men från en extremt låg nivå. Förra årets första kvartal var fallet nästan 90 procent. Oscar Properties är dock en småtting. Räknar vi de pågående projekten utgör bolagets andel ungefär 1 procent av marknaden. Eftersom finanserna är pressade, samtidigt som de bygger några av de dyraste lägenheterna i Sverige, hamnar dock bolaget ständigt i medialjuset. Från ett makroekonomiskt perspektiv har dock Oscar Properties ganska liten betydelse.  

Bonava störst och stabilast

Räknat som pågående projekt under det första kvartalet är Bonava (f d NCC Bostäder) störst med 37 procent av produktionen. Tvåa är JM med 28 procent, PEAB är nummer tre på 22 och Skanska Sverige fyra på 12 procent. Dessa fyra utgör ungefär hälften av alla påbörjade lägenheter i Sverige. Bonava uppvisar den bästa stabiliteten. Uppgången i år är 4 procent och under förra årets första kvartal var nedgången beskedliga 17 procent. 

Störst svängningar

Av de stora bolagen uppvisar Skanska Sverige och JM störst svängningar. Nedgången förra året var för båda kring 45 procent, medan uppgången i år ligger på 39 procent för JM och 26 procent för Skanska Sverige. Bäst försäljningsutveckling i relation till befintlig produktion har PEAB, som har en nyförsäljning under det första kvartalet som motsvarade 9,8 procent av den pågående produktionen. Det kan jämföras med 8,8 procent i Skanska Sverige och 8,5 procent i JM. När marknaden var som hetast 2017 var emellertid nyförsäljningen för hela gruppen 10,3 procent av befintlig produktion.

Och slutsatsen..?

Detta är första indikationen på att fallet bostadsbyggande kan vara nära botten. Visserligen mäter jag bara utvecklingen för de fyra största och starkaste aktörerna och det skall inte uteslutas att deras framgångar kan ligga i marknadsförskjutningar, från mindre aktörer till de stora bjässarna. Ändå är utvecklingen bättre än väntat. Kanske är det därför ljuset i bostadstunneln vi just siktat. I sådana fall verkar de stora byggbolagens aktier vara ganska köpvärda. 

För marknadsöverblick, se bifogad PDF                

Författare Peter Malmqvist