Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-11

Analys Magnolia Bostad: Avtal öppnar för expansion

Detta är en betald analys på uppdrag av Magnolia Bostad utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Det blev ett händelserikt andra kvartal med både stora försäljningar och markförvärv och nya samarbetsavtal. För helåret 2018 justerar vi upp vinstprognosen med knappt 9 procent. Ramavtalet med Heimstaden ger utrymme för fortsatt expansion.

Magnolia Bostad är ett bostadsutvecklingsbolag, etablerat år 2009. Bolagets affärsmodell har en lägre risk än sektorn överlag, då huvuddelen av de nyproducerade lägenheterna upplåts med hyresrätt och där marken till stora delar förvärvats via kommunala markanvisningar. Fastigheterna säljs innan byggstart till främst institutionella placerare, vilket minskar både kapitalbindningen och risken. I JV-bolag med institutionella ägare blir finansierings­villkoren också förmånliga. Projekten blir ofta litet större vilket ger skalekonomi. Däremot blir Magnolias resultat volatilt när projekten resultatredovisas direkt när försäljnings- och entreprenadavtal är tecknade och detaljplanen är fastställd. Bolagets byggrättsportfölj med cirka 17 700 lägenheter finns i tillväxt- och regionstäder i mellersta och södra Sverige med en tyngdpunkt i Stockholm. Det gör Magnolia till en medelstor aktör i sektorn.

Bolagets mål är att producera omkring tre tusen hyresrätter årligen med en snitt­storlek på omkring 45 kvadratmeter. Under 2017 sålde bolaget drygt 2 200 enheter (boenden) och efter första halvåret 2018 skruvades årstakten upp till 2 500 sålda enheter. I dessa siffror ingår förutom bostäder även några hotell -och vårdanläggningar. Så länge ränteläget förblir lågt och institutionella investerare vill investera i fastigheter bör Magnolia kunna avyttra sina projekt till driftnettomultiplar på strax över 20 gånger. Ramavtalet med Heimstaden om försäljningar på 9,6 miljarder kronor gör att Magnolia nu har börjat förvärva nya byggrätter.

Vi höjer vår vinstprognos för helåret 2018 från 5,7 till 6,2 kronor per aktie, till följd av högre antagande rörelsemarginal för helåret 2018. Vår riktkurs för aktien hamnar inom intervallet från 51 kronor (Bear Case) till 115 kronor (Bull Case) med ett Bas-scenario på 83 kronor per aktie.   

Författare Bertil Nilsson