Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-27

Analys Magnolia Bostad: Försenade planer kostar

Detta är en betald analys på uppdrag av Magnolia Bostad utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

En mycket låg försäljning, genom låg andel avräknade projekt i fjärde kvartalet, drog ned Magnolia Bostads resultat kraftigt för både kvartalet och helåret 2018. Även givet en successiv återhämning i rörelseresultatet bromsar höga finansiella kostnader tillväxten i nettoresultatet.

Magnolia Bostad är ett bostadsutvecklingsbolag, etablerat år 2009. Bolagets affärsmodell har en lägre risk än sektorn överlag. Det då huvuddelen av de nyproducerade lägenheterna upplåts med hyresrätt och där marken till stora delar förvärvats via kommunala markanvisningar. Fastigheterna säljs innan byggstart till främst institutionella placerare, vilket minskar både kapitalbindningen och risken. Projekten blir ofta litet större vilket ger skalekonomi. Att Magnolia Bostads rörelseresultat blir volatilt visade sig väl i kvartal 4/2018 när avräkningen av projekt var försumbar och rörelseresultatet även efter uppvärdering av förvaltningsfastigheter blev negativt.

Tillväxtplaner förankrade

Bolagets mål är att producera omkring tre tusen bostadslägenheter (hyres- och bostadsrätter), två till fyra vårdboenden samt ett till två hotell per år. Utfallet under helåret 2018 blev endast cirka 1300 sålda enheter, varav 22 stycken i det fjärde kvartalet /2018. Bolagets organisation har växt vilket ger högre fasta kostnader och gör rörelseresultatet volymberoende.  Tillväxtplanerna är emellertid väl förankrade inte minst genom det ramavtal på omkring 5 000 lägenheter över ett antal år som tecknades med Heimstaden i juni 2018.

Motiverat värde

Vi sänker våra omsättningsprognoser med 20 procent helåret 2019 och med 12 procent helåret 2020, vilket kapar vinstestimaten mycket kraftigt. Samtidigt ser vi nu aktien som lågt värderad, då bolaget har en helt annan kapacitet att sälja över 2 000 lägenheter per år givet sin byggrättsportfölj. Återhämtningen vän­tas inte bli skarp förrän år 2020, men vi kommer ändå fram till en motiverad riktkurs (DCF-värde) om 45 kronor per aktie i vårt basscenario (tidigare 62 kronor).

Författare Bertil Nilsson