Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

Analys Magnolia: Fortsatt fokus på förädling av projektportföljen

Detta är en betald analys på uppdrag av Magnolia Bostad utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Inga hyresrättsprojekt sålda under Q1 2021

Under Q1 uppvisade Magnolia Bostad en fortsatt expansion av sin byggrättsportfölj som nu uppgår till drygt 23 900 potentiella byggrätter, varav 24% har lagakraftvunnen detaljplan. Av dessa är 52% avsedda för utveckling av bostäder för egen förvaltning och 48% till utveckling för försäljning. Under Q1 såldes 77 bostadsrätter men inga hyresrättsprojekt, vilket hänger samman med bolagets affärsmodell där försäljningen kan bli oregelbunden mellan kvartalen. Bolaget rapporterar att de bedömda produktionsstarterna ligger på bra nivåer och i linje med de långsiktiga målen. Omsättningen uppgick under kvartalet till 407 mkr (446) och rörelseresultatet till -25 mkr (88), varav 20 mkr (-5) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Mål att ha SEK 8 miljarder i egna fastigheter 2025

I februari antog Magnolia Bostads styrelse nya finansiella mål som bättre ska avspegla den framtida verksamheten, där utveckling av bostäder för egen förvaltning kommer att bli en betydande del. Under de nya målen ska Magnolia Bostad år 2025 ha minst 4 000 färdigställda boenden i egen förvaltning, alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde på minst SEK 8 miljarder. Detta avser bolagets egna ägande och dess ägarandel i joint venture-bolag. Vid utgången av Q1 hade bolaget två fastigheter för egen förvaltning färdigställda med ett marknadsvärde på 229 mkr,  och ytterligare åtta fastigheter produktionsstartats där bolagets andel vid färdigställande bedöms bli värt drygt SEK 2 miljarder.

Produktionsstartar minst 3 000 boenden per år

Magnolia Bostad avser produktionsstarta minst 3 000 boenden per år, sett som ett genomsnitt över en konjunkturcykel. Detta gör bolaget till en av de större bostadsutvecklarna i landet.  De senaste 12 månaderna har 3 539 boenden produktionsstartats och bolaget genererade under denna period ett rörelseresultat på 800 mkr.

Vi upprepar riktkurs 90 kr

Vi upprepar vår riktkurs för Magnolia Bostad på 90 kr per aktie baserat på en jämförande värdering, som även får stöd i en nuvärdesberäkning. Om man ser till den justerade nettoskulden som är 548 mkr, ser aktien lågt värderat ut när man ställer det obelånade rörelsevärdet på 2,7 mdkr i relation till rullande 12 månaders rörelseresultat på 800 mkr. Vi ser stor potential i ledningens

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.