Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-16

Analys Magnolia: "Hög aktivitet skapar värde"

Detta är en betald analys på uppdrag av Magnolia Bostad utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Stort behov av nya bostäder kvarstår 
 
Behovet av de typer av bostäder Magnolia utvecklar är stort. Det råder bostadsbrist i nästan alla kommuner i Sverige och detta märks särskilt tydligt i storstadsregionerna. Bostadsbristen har sin grund i att nivån på nyproduktion under 2000-talet länge varit på en låg nivå i jämförelse med befolkningstillväxten. Under 2020 påbörjas 50 000 bostäder i landet enligt Boverkets senaste prognos. Det är en hög nivå, men betydligt färre än de 64 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen. 
 
Magnolia Bostads affärsmodell har lägre risk än sektorn  
 
Från bolagets håll känner man sig förvissad att nå sitt mål att framöver kunna färdigställa 3000 bostäder per år. Sammantaget känner man att covid-19 inte kommer att påverka detta negativt, och man ser ingen anledning att revidera sina produktionsmål. För investerare kan det i dagsläget också vara logiskt än att söka exponering mot hyresrätter och samhällsfastigheter.  
 
Betydande uppsida givet att bolaget levererar på sina mål 
 
Ambitionen att kunna färdigställa 3000 boenden per år skulle givet en antagen bruttovinst om ca 175 tkr per boende betyda en potential för Magnolias bruttovinst på drygt 500 mkr. Detta är en nivå som är klart högre än våra estimat för nästkommande år och betyder att om bolaget infriar sina mål finns det uppsida i aktien. Vårt motiverade värde för Magnolia Bostads aktie är 61 kr. 
 

Författare Analysguiden