Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-26

Analys Malmbergs Elektriska: Konjunkturuppgången ger positivt momentum

Detta är en betald analys på uppdrag av Malmbergs utförd av Analysguiden

Botten nådd – vändning väntas redan i år
Malmbergs har haft en tuff period de senaste åren, med vikande försäljning och resultat på den nordiska marknaden. Dock kan det nu skönjas att bolaget nått en utplaning och redan i år förväntas bolaget redovisa en marginellt högre tillväxt jämfört med fjolåret men inte minst en återhämtning vad gäller resultatet. Under kommande år prognosticeras ytterligare tillväxt i omsättning och resultat. Den svenska verksamheten står för två tredjedelar av omsättningen och drygt 80 procent av resultatet och är den marknad i Norden som förväntas återhämta sig först. Fjolåret kännetecknades av en allmän konjunkturavmattning som dessutom tyngdes av den globala pandemin. För resterande del av året ser konjunkturutsikterna i Norden avsevärt bättre ut vilket torde ge bättre förutsättningar för Malmbergs kunder, inte minst inom den privata byggsektorn. Likaså kan förväntas att bolagets viktiga ”Gör-Det-Själv” (GDS) kommer att ge den privata kundmarknaden ytterligare bränsle kommande år.

Vi ser tre skäl att äga aktien:

  • Konjunkturförstärkning efter 2020 års svacka gynnar bolaget
  • Ökad efterfrågan hos kunder efter pandemin
  • Stark balansräkning bäddar för butikssatsningar

Vi räknar med att den pågående pandemin har vässat ledningen i flera avseenden och första halvåret visar på en tydlig återhämtning både i omsättning och resultat.

Inleder bevakning med riktkurs 85 kronor
Malmbergs första halvår var ett steg i rätt riktning och stärker vår bild av ett bolag har passerat botten. Vi räknar med att 2021 blir ett förändringens år där resultatutvecklingen vänder upp. Med en stark balansräkning som bas finns goda möjligheter till nysatsningar i form av fler butiker och mer offensiv marknadsföring under kommande år. Sammantaget ser vi väldigt goda förutsättningar att bolaget lever upp till våra förväntningar för innevarande år såväl som kommande år. Vår riktkurs avspeglar den trend som Malmbergs befinner sig i, vilket också visats sig i den senaste tidens positiva kursutveckling. Vår riktkurs på ett års sikt är 85 kronor, motsvarande ev/ebitda på 7 respektive p/e 17 på vår prognos för 2021p och ev/ebitda på 6,5 respektive p/e 15 för 2022p.

Författare Analysguiden