Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-21

Analys Malmbergs Elektriska: Svagt sista kvartal men helårsresultatet bra

Detta är en betald analys på uppdrag av Malmbergs utförd av Analysguiden

Sista kvartalet – under förväntningarna
Under sista kvartalet redovisade Malmbergs en svagare omsättningstillväxt liksom ett svagare resultat. Vi konstaterar att den svenska marknaden, som är den viktigaste marknaden, visade på ett svagare utfall förväntat och låg 10 miljoner kronor lägre än under motsvarande kvartal i fjol. Jämfört med våra förväntningar hamnade försäljningen i sista kvartalet 5 procent lägre än vår prognos. Med svagare försäljning och rörelsekostnader i linje med våra estimat redovisades ett rörelseresultat som låg 40 procent under prognosen för kvartalet. Således bröts den positiva trenden vi sett under de två senaste kvartalen. Bolaget aviserade redan i samband med tredje kvartalets rapport att man avsåg att öka lagervolymerna på grund av leveransförseningar och vid utgången av året hade lagret ökat med 27 procent. Bolaget nämnde i rapporten även höga transportkostnader som orsak till det sämre resultatet för helåret 2021. Vinst per aktien för 2021 landade på 4,47 kronor – att jämföras med våra förväntningar på 5,04 kronor. Den föreslagna utdelningen på 1,50 kronor per aktie för 2021 var även den under våra förväntningar på 2,25 kronor, vilket var en överraskning med tanke på den starka balansräkningen.

Nedjusterade prognoser – men fortsatt tillväxt väntas
Tidigare räknade vi med en omsättningstillväxt i genomsnitt på 3,5 procent för 2022p och 2023p, vilket vi nu sänkt marginellt till 2,7 procent. Vad gäller resultatutvecklingen ser vi fortfarande en positiv utveckling under 2022 men räknar med en svagare utveckling under första halvåret men en starkare utveckling andra halvåret, detta då jämförelsetalen blir lättare. Vi räknar också med en tillväxt i rörelseresultatet för 2022p och 2023 på 10 procent i genomsnitt på årlig basis.

Sänkt riktkurs men fortsatt positiv syn på bolaget
Trots nedjusterade prognoser ser vi en tillväxt i både omsättning och resultat under innevarande och kommande år, om än i en lägre takt än vad vi tidigare räknat med. Vi justerar ner våra prognoser på nettoresultatet för 2022p och 2023p med i genomsnitt 18 procent och motsvarande nedjustering på vår riktkurs. Vår riktkurs på ett års sikt blir därmed 70 kronor (85), vilket motsvarar ev/ebitda på 6,3 respektive p/e 14,5 på vår prognos för 2022p och ev/ebitda på 5,9 respektive p/e 14 för 2023p. För 2024p ger vår prognos ev/ebitda på 5,7 respektive p/e 13.

Författare Analysguiden