Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-25

Analys Malmbergs Elektriska: Tredje kvartalet visar på en positiv turnaround

Detta är en betald analys på uppdrag av Malmbergs utförd av Analysguiden

Tredje kvartalet – bättre än förväntat
Under tredje kvartalet redovisade Malmbergs en marginellt svagare omsättningstillväxt än förväntat, vilket låg endast 4 miljoner kronor, eller 3 procent, lägre än vi räknat med. På den positiva sidan redovisade bolaget ett rörelseresultat som låg 2 miljoner kronor över våra förväntningar – detta till trots att bolaget i likhet med många andra bolag med produktion i Asien haft leveransutmaningar. Som en viktig åtgärd väljer bolaget att öka inköpsvolymerna för att minska risken för produktbrist. Vinst per aktien i tredje kvartalet landade på 1,09 kronor – att jämföras med våra förväntningar på 0,84 kronor.

På niomånaders basis visar samtliga marknader positivt resultat. Under aktuell niomånadersperiod svarade den svenska marknaden för cirka 75 procent av rörelseresultatet, den danska för 20 procent och resterande 5 procent Norge och Finland.

I förlängningen ser vi en fortsatt positiv försäljnings- och resultattillväxt under årets sista kvartal. För 2021p gör vi inga ändringar i våra prognoser och inför sista kvartalet förväntar vi oss en omsättning på 200 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på drygt 5 procent, samt ett rörelseresultat på 21,5 miljoner kronor – att jämföras med 20 miljoner kronor för motsvarande period 2020. Sett över helåret är det sista kvartalet det starkaste och svarar för närmare hälften av årets rörelseresultat.

Fortsatt starkt momentum
Malmbergs tredje kvartal var ännu ett steg i rätt riktning och stärker vår bild av ett bolag har passerat botten. Vi räknar med att 2021 blir ett förändringens år där resultatutvecklingen vänder upp. Med en stark balansräkning som bas finns goda möjligheter till nysatsningar i form av fler butiker och mer offensiv marknadsföring under kommande år.

Sammantaget ser vi goda förutsättningar att bolaget lever upp till våra förväntningar för innevarande år såväl som kommande år. Utifrån tredje kvartalets utfall väljer vi därför att inte göra några ändringar på våra estimat för innevarande år eller kommande år. Vår riktkurs avspeglar den positiva trend som Malmbergs befinner sig i och vår riktkurs på ett års sikt är oförändrad vid 85 kronor, vilket motsvarande ev/ebitda på 6,5 respektive p/e 15 på vår prognos för 2022p och ev/ebitda på 6 respektive p/e 13,5 för 2023p.

Författare Analysguiden