Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-02

Analys Malmbergs: Fortsatt lönsam utveckling under årets första kvartal

Detta är en betald analys på uppdrag av Malmbergs utförd av Analysguiden

Rörelseresultatet förbättrades med 20 procent
Intäktsmässigt låg första kvartalet 2023 i paritet med våra förväntningar om en lägre tillväxttakt (162,2 miljoner kronor mot väntade 163,1 miljoner kronor). De totala intäkterna i kvartalet minskade marginellt, med 0,4 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Resultatmässigt redovisade koncernen en resultatförbättring på rörelseresultatet med 20 procent. Vi konstaterar att den svenska marknaden, som är den största marknaden, fortsatte att återhämta sig resultatmässigt under kvartalet. Varulagernivåerna låg under första kvartalet fortsatt högt (+3 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol) men vi räknar med att nivåerna successivt kommer att minska över året – detta med anledning av att bolaget upprepar att varuleveranserna börja återgå till mer normala nivåer med färre leveransstörningar. Koncernens nettoinvesteringar under första kvartalet uppgick till blygsamma 94 000 kronor (1 815 000). Bolagets balansräkning per den 31 mars var fortsatt mycket stabilt och under första kvartalet 2023 redovisades en kassalikviditet på hela 109 procent samt en soliditet på 67 procent, vilket bådar gott för framtida investeringar i den löpande verksamheten.

Intäkter och resultat i linje med förväntningar
Vi ser en fortsatt positiv utveckling för Malmberg kommande kvartal och speciellt för den svenska marknaden. Vi räknar med att bolaget fokuserar på organisk tillväxt under 2023 men på sikt fortsätter sin butiksexpansion. Vi räknar också med att Malmberg står sig väl inför en ökande orderingång då det rådande högre varulagret säkerställer snabba leveranser. Under 2023 kommer dessutom en utfasning av gamla lysrör och lysrörsarmatur att påbörjas enligt de nya EUdirektiven och detta torde gynna Malmbergs som är starka inom segmentet. Då tillväxt och resultat under första kvartalet följer våra förväntningar ser vi ingen anledning att göra några ändringar till våra estimat.

Vi lämnar våra estimat oförändrade
Lönsamhetsmässigt förväntade vi oss en bra inledning på 2023 och Malmbergs levererade i linje med våra förväntningar. Orosmoln kring hushållens ekonomiska situation inför 2023 kvarstår men vi ser att Malmbergs står väl rustade i konkurrensen om kunderna. Även Malmbergs starka balansräkning sänker risken inför kommande räntehöjningar och torde därför ha mindre inverkan på bolaget jämfört många konkurrenter som har en hög belåningsgrad och därmed svårigheter att balansera sina lagernivåer och i denna jämförelse är Malmbergs en trygg investering. Vi lämnar våra estimat för 2023p-2025p oförändrade och upprepar vår riktkurs på ett års sikt 60 kronor.

Författare Analysguiden