Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-18

Analys Metacon: Affärsfokus efter tredje kvartalet

Detta är en betald analys på uppdrag av Metacon utförd av Analysguiden

Fortsatt försäljningstillväxt
Fokus under tredje kvartalet hamnade på avslutningen av kapitalanskaffningen och därefter listbytet. Fakturering på tidigare tagna order resulterade visserligen i fortsatt kraftig omsättningsökning, men från pre-kommersiella nivåer. Omsättningen landade på 20,5 mkr (0,7) för kvartalet och nådde nästan 58 mkr (0,8) för jan-dec. Marginalen var dock inte tillfredsställande med 2,7% i bruttomarginal, -62% EBITDA-marginal och -104% rörelsemarginal. Skälen till detta är att Metacon är systemintegratör av avancerad teknisk utrustning och det är inte konstigt att det händer oväntade (=fördyrande) saker första gångerna. Dessutom har Covid i Kina försenat leveranser, transporterna blivit betydligt dyrare, kronans försvagning kostat. Det är samtidigt svårt att ta extra betalt för ett första projekt, utan det måste ses som lite av demoprojekt.

Ny fart efter svacka i Q3 och strategival
Affärsmässigt imponerade alltså inte Q3. Inga nya order eller andra verksamhetsinriktade nyheter publicerades under kvartalet. Sådana luftgropar är inte ovanliga för bolag i tidig kommersialiseringsfas, och när ”styckpriserna” på produkterna är höga kan enstaka order spela stor roll på totalen. Det är en effekt av beslutet nyligen om ett strategiskt fokus på större system och B2B-affären, vilket förmodligen är mindre snårigt och innebär kortare väg till lönsamhet.

Desto mer inspirerande är då aktiviteten efter tredje kvartalets utgång med fler avtal signerade. Först ytterligare en tankstation i Slovakien för 2,1 mkr i slutet av november, några dagar senare ett MoU med ett tyskt reningsverk för att leverera en mellanstor anläggning för vätgasproduktion från biogas och i december ett avtal med ett rumänskt bolag om en containerbaserad helintegrerad enhet med elektrolysör, kompressor, lagring, bränslecell och tankstation till ett ordervärde om hela 177 Mkr, med start avhängig EU-stöd, beräknat till H1-23. Glädjande är också att företagets mellanstora produkt, HHG40 i november erhöll sin CE-märkning.

Njugg värdering
Vi justerar upp våra omsättningsprognoser något men får backa tillbaka lite på marginalerna. Vår kassaflödesberäkning landar då på en motiverad kurs på ca 2 kronor, medräknat utspädning som följd av framtida beräknade kapitalbehov innan bolaget blir kassaflödespositivt. Dagens kurs indikerar att Metacons försäljning år 2030 bara skulle värderas till ca 1,2 gånger, trots en marknad som då växer med 30% per år och trots att investeraren får en avkastning på 16% per år fram till dess. Det är njuggt, trots hög risk. Ett annat sätt att se på värderingen är att dagens företagsvärde (EV) utgör bara ca 70% av bolagets omsättningsmål för 2025 – ett mål som vi inte ser som orealistiskt i den snabbt växande marknaden.

Författare Analysguiden