Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-29

Analys Midsummer: God tillväxt för solceller

Detta är en betald analys på uppdrag av Midsummer utförd av Analysguiden

Starkt andra halvår
Midsummer rapporterar en god omsättningsökning för Q4-21 gällande solcellstak om 17 MSEK (2,9 MSEK). Både produktlinjen Solcellstak och Produktionsutrustning har haft goda omsättningssiffror under året med en omsättning på 37,5 MSEK (10.7 MSEK) respektive 56,9 MSEK. Försäljning av Produktionsutrustning har hämmats något av Omikron men lättnader beträffande försäljningar syns tydligt om inga nya restriktioner införs.

Solcellstak kommer öka starkt
Tack vare etableringen som kommer ske i italienska Bari under året kommer omsättningen att öka kraftigt för Solcellstak då kapaciteten ökar ca 10x från dagens nivå. Bolaget har redan avtalat om tre femåriga avtal med italienska taktillverkare som tillsammans är värda ca 275 MSEK (6,3 + 9 MEUR + 124 MSEK) per år vilka kommer börja levereras under 2023 då fabriken i Bari står helt färdig.

Fabriken i Italien är mer automatiserad än den mindre produktionsanläggningen bolaget har idag och kommer att ge ökade marginaler för affärsområdet Solcellstak. Kapaciteten i den nya fabriken i Bari är stor, dessa affärer om ca 275 MSEK motsvarar ca 1/3-del av kapaciteten (15 MW av total kapacitet om 50 MW). Midsummer har således möjlighet att växa under ett flertal år innan fabriken behöver byggas ut för att hantera större volymer.

Vi prognosticerar god tillväxt kommande år
Med en alltmer orolig omvärld, inte minst inom energiområdet ser efterfrågesidan god ut för Midsummer. Bolagets nästa steg blir att fullt ut fokusera på att fylla den kapacitet som finns i den italienska fabriken och fortsätta skapa marknadsandelar för fortsatt tillväxt. Samtidigt ser framtiden mer ljus ut för att fortsätta sälja produktionsanläggningar vilket skulle innebära en god tillväxt för båda affärsområdena.

Våra prognoser pekar på en stor omsättningsökning kommande år, dels drivet av tillväxt inom Produktionsutrustning, dels ökad försäljning inom Solcellstak tack vare den ökade produktionskapaciteten. För 2022 kommer bolaget att sälja ett flertal produktionsanläggningar till fabriken i Bari varav en stor del finansieras av ett offentligt etableringsbidrag.

Med den högre produktionskapaciteten kommer Midsummer vara Europas största tillverkare av tunnfilmssolceller och lägga grunden föratt ta allt större marknadsandelar framför allt i södra Europa.

Vi behåller vårt motiverade värde om 20–25 kronor, på 12–18 månaders sikt.

Författare Analysguiden