Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-20

Analys Midsummer: Invitalia fortskrider planenligt

Detta är en betald analys på uppdrag av Midsummer utförd av Analysguiden

Underliggande försäljning enligt prognos – etableringsstöd drar upp omsättningen
Midsummer rapporterar en omsättning på 109 MSEK, varav 10,5 MSEK var nettoomsättning fördelat på 6,23 MSEK för Solcellstak och 4,28 MSEK för Produktionsutrustning. Bolaget har utöver detta erhållit intäkter från det italienska etableringsstödet avseende fabriken i Bari. Midsummer har färdigställt 5 av totalt 12 DUO-maskiner för installation i Italien.

Invitalia-projektet löper enligt plan
Bolaget fortsätter sitt arbete utöver att tillverka och leverera DUO-maskiner till fabriken i Bari som kommer uppnå en kapacitet på 50 MW, varav 15 MW är kontrakterade redan. Alla nödvändiga myndighetsavtal och andra övriga intressenter är klara och man fortsätter med planenliga installationer av el, vatten och gas.

Då fabriken står klar under senare delen av 2022 kommer omsättningen att öka kraftigt för Solcellstak då kapaciteten ökar ca 10x från dagens nivå. Full kapacitet nås dock först under 2023. De tre redan avtalade kontrakten på fem år som slutits med italienska taktillverkare är tillsammans värda ca 275 MSEK (6,3 + 9 MEUR + 124 MSEK) per år (ca 1,4 miljarder SEK under den femåriga avtalstiden).

Fabriken i Italien är mer automatiserad än den mindre produktionsanläggningen bolaget har idag och kommer att ge ökade marginaler för affärsområdet Solcellstak.

Tillverkningskapacitet och omsättning ökar kommande år
Efterfrågan ser positiv ut för Midsummer kommande år. Man har fyllt ca 1/3-del av den kapacitet den nya fabriken i Bari kommer att ha, vilket innebär att samtidigt som man fokuserar på att ställa fabriken helt produktionsklar kommer man att fokusera på att sluta ytterligare avtal för de 2/3 som fortfarande är tillgänglig. Detta innebär att vi prognosticerar en stor omsättningsökning kommande år, dels drivet av tillväxt inom Produktionsutrustning, dels ökad försäljning inom Solcellstak tack vare den ökade produktionskapaciteten. Med den högre produktionskapaciteten kommer Midsummer vara Europas största tillverkare av tunnfilmssolceller och har möjlighet att ta allt större marknadsandelar.

Vi ser en god uppsida i aktien på 12–18 månaders sikt men drar ned vårt motiverade värde till 15–20 kr (20–25 kr) per aktie som en effekt av högre diskonteringsränta vilket påverkar värdet negativt.

Författare Analysguiden