Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-21

Analys Miris: Miris bästa årsförsäljning genom tiderna

Detta är en betald analys på uppdrag av Miris Holding utförd av Analysguiden

Q4 det omsättningsmässigt bästa kvartalet hittills
Miris rapporterade en omsättning på 5,9 mkr (3,2) under Q4 2021, vilket motsvarade en ökning på 84%. För helåret 2021 uppgick omsättningen till 15,2 mkr (10,8) motsvarande en ökning på 41%. Q4 blev därmed det starkaste kvartalet för Miris hittills. Merparten av den ökade försäljningen reflekterar den växande efterfrågan man sett under hela 2021. Antalet sålda Human Milk Analyzer instrument (HMA) ökade med 74% jämfört med 2020, från 23 till 40 installationer. Fördelningen av instrument var jämn mellan USA och Europa, och man har även levererat fler instrument till Asien. Resultatet efter skatt var -13 mkr under 2021 (-13) och bolaget fortsätter utveckla sin affärsmodell, något som resulterade i en rekordhög bruttomarginal på 72%.

Avslutad emission ger resurser till utvidgad strategi
Miris avser att etablera sin teknik som golden standard inom analys av bröstmjölk och individanpassad nutrition för prematura barn. Miris Human Milk Analyzer (HMA) bygger på infraröd spektroskopi och har ersatt andra metoder, bl.a. kemiska. Man fick 2018 FDA-godkännande för sitt instrument, vilket öppnar dörrarna till ca 700 neonatalkliniker i USA. Under H1 2021 genomfördes en emission på 33 mkr som kommer finansiera utvecklingen av nästa generation av analysinstrumentet, Miris HMA 2.0, omställning till en ny affärsmodell, lansering av ett nytt beräkningsverktyg, samt uppfyllande av nya regulatoriska krav i Europa. Utvecklingen av ett nytt instrument som ger möjlighet att ta betalt per analys väntas öka den tidigare försäljningspotentialen globalt från 4 mdkr till 11 mdkr över en femårsperiod. Det är bolagets mål att de pengar man tagit in ska kunna ta bolaget till breakeven.

Riktkurs justerad till 6 kr
Covid-19-pandemin har orsakat förseningar för många medicintekniska bolag. Vi ser betydande potential i Miris vid fortsatt framgångsrik lansering och den stora potentialen för bolaget som världsledande i sitt segment står kvar. Då omsättning och resultat för 2021 kom in under våra prognoser har vi justerat ned vårt försäljningsestimat för 2022 till 30 mkr (tidigare 50). Då utestående teckningsoptioner kan inbringa mellan 7 och 50 mkr räknar vi nu med 19,8 miljoner aktier vid full utspädning (tidigare 13,3 miljoner). Vi justerar ned vår riktkurs till 6 kr (tidigare 10 kr) baserat på det diskonterade nuvärdet i vårt basscenario.

Författare Analysguiden