Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-09

Analys Multidocker: Bra order och positiv trend

Detta är en betald analys på uppdrag av MultiDocker Cargo Handling utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

En fortsatt stark orderingång var positiva nyheter i MultiDockers kvartalsrapport. Bolaget närmar sig svarta siffror med en råvarukostnadsandel på 82 procent. En riktad nyemission har tillfört 15 miljoner kronor i likviditet under oktober. Den nya ägaren fick därmed 17,8 procent av aktierna i bolaget.

MultiDocker utvecklar och säljer effektiva logistiklösningar på den globala marknaden. Viktiga kunder utgörs främst av lasthamnar och andra lastterminaler inom bland annat skogsindustrin. Produktutbudet består av sju modeller med ekoprofil, vilka anpassas efter köparens behov. Produkterna bygger delvis på komponenter från Caterpillar, vilket ger trygghet åt köparen. Bolaget har byggt ut sin organisation i USA och inriktar sig nu även mot mindre maskiner, vilket ökar affärspotentialen.

Bättre intäkter än väntat

Intäkterna under tredje kvartalet 2018 på knappt 41 miljoner kronor var litet högre än väntat. Efterfrågan på maskiner i lasthanteringssegmentet är god i Nord- och Sydamerika.Vi höjer därför vår intäktsprognos för 2018, från 154 till 160 miljoner kronor. Orderboken vid utgången av september uppgick till 196 mijoner kronor, varav 116 miljoner i maskiner och 80 miljoner kronor i underhållsarbeten. Det sistnämnda området är hänförligt till Brasilien och löper över fyra års tid.

Potential för ökad marginal

Koncernen nådde nästan breakeven resultatmässigt under det tredje kvartalet, med en bruttomarginal om 18 procent. Vi räknar i våra prognoser med att bolaget successivt kan höja sin bruttomarginal till 24,5 procent fram till år 2020.

Motiverat värde

Vi kommer fram till en riktkurs om 0,59 kronor per aktie i vårt basscenario, vilket är en sammanvägning av en DCF- och en multipelvärdering. Värdet kan jämföras med 0,62 kronor i vår senaste uppdatering från den 24 september. Förändras vikterna för värderingskomponeterna kommer vi fram till 0,42 kronor (0,38)  respektive 0,78 kronor (0,89) i ett bear-/bullscenario.  

Författare Bertil Nilsson