Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-16

Analys Multidocker: "Pandemin fortsätter att tynga försäljningen"

Detta är en betald analys på uppdrag av MultiDocker Cargo Handling utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Försäljning av dotterbolag i USA

Under kvartalet slutfördes försäljningen av 80% av aktierna i MultiDockers nordamerikanska dotterbolag. Försäljningen gav en reavinst om 42 Mkr, vilket ger ett välkommet tillskott till bolagets balansräkning efter den nedsättning av aktiekapitalet som genomfördes i somras. Betalningen utgörs av obligationer utställda av köparen Clarinova Ltd. MultiDocker avser att fortsätta satsa på den nordamerikanska marknaden genom olika kanaler och återförsäljare.

Sammanfattning av Q3-rapporten

Försäljning och resultatutveckling under tredje kvartalet har fortsatt att påverkas negativt av Covid-19, efter nedgången under årets första halvår. Periodens intäkter minskade till 9,4 Mkr (17 Mkr) samtidigt som rörelseförlusten ökade till -11,5 Mkr (-9,6 Mkr). Investeringsviljan hos kunderna är fortsatt avvaktande. Kostnadsanpassningar har delvis motverkat den försämrade marknaden under perioden. MultiDocker meddelade förändringar i koncernledningen där VD Maria Bogren lämnar bolaget under slutet av året och ersätts av Jan Håkansson som tillförordnad VD.

Finansiell ställning fortsatt utmanande

Trots den förstärkning av balansräkningen som skedde i samband med avyttringen i Nordamerika har MultiDocker fortsatta utmaningar för att stärka den finansiella ställningen, samtidigt som det finns behov att minska rörelsekapitalbindningen. Nettoskuldsättningen uppgick till 16,9 Mkr per den sista september och soliditeten uppgick till 3%.

Prognoser

Vi har gjort mindre justeringar av våra prognoser för 2020, 2021 och 2022. Vi räknar med en återhämtning i försäljningen under 2021 och 2022 efter nedgången under innevarande år. Våra prognoser pekar på fortsatta rörelseförluster under de närmaste åren även om bolaget fokuserar på att nå positivt kassaflöde. Tabellen med prognoser är exklusive reavinsten om 42 Mkr för att underlätta jämförbarheten mellan åren. Aktien har haft en motig utveckling under en längre tid och kursen har fallit med 60% sedan årsskiftet. Vår bedömning är att MultiDocker måste uppvisa en stabil vändning i resultatutvecklingen

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.