Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-07

Analys Multidocker: "Utmanande kvartal i spåren av pandemin"

Detta är en betald analys på uppdrag av MultiDocker Cargo Handling utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Sammanfattning av Q2 rapporten

I spåren av Covid-19-pandemin har MultiDocker påverkats av en minskad orderingång och fallande intäkter. Såväl försäljning som resultat var lägre än förväntat. Andra kvartalets intäkter uppgick till 8,2 Mkr och EBITDA till -7,2 Mkr. Kostnadsanpassningar och förbättringar inom eftermarknadstjänster har delvis motverkat den försämrade marknaden under perioden.

Fortsatt fokus på balansräkningen

Bland utmaningarna för MuliDocker är en fortsatt brist på rörelsekapital samt den svaga finansiella ställningen. Bolagets egna kapital per 30 juni var negativt om -27,9 Mkr och nettoskuldsättningen uppgick till 18,2 Mkr. Under våren upprättades en kontrollbalansräkning och en nedsättning av aktiekapitalet gjordes under sommaren.

 
Ökad orderstock under kvartalet

Bolaget har adresserat olika utmaningar för att nå positivt kassaflöde och lönsamhet. Positivt är att orderstocken förbättrats och uppgick till 62 Mkr i slutet av perioden, samtidigt som antalet utestående offerter också ökat. Högt fokus ligger på att säkra orderböckerna framåt och att förkorta leveranstiderna till kund, samtidigt som arbete pågår för att minska rörelsekapitalbindningen. En pågående kapacitetsökning i produktionen tillsammans med åtgärdsprogrammen väntas ge positiva effekter i den underliggande verksamheten.

 
Prognoser och rekommendation

Vi har sänkt våra prognoser för både 2020, 2021 och 2022. Vi räknar med ett betydande tapp i försäljning under 2020 jämfört med 2019, med en återhämtning under 2021 och 2022. Vi räknar med en fortsatt negativ EBITDA och EBIT för prognosperioden. Aktien har haft en motig utveckling under en längre tid och kursen har fallit med 56 procent sedan årsskiftet. Vår bedömning är att MultiDocker måste kunna uppvisa en vändning i resultatutvecklingen och en starkare finansiell ställning innan investerarnas intresse återvänder och kan driva kursen. 

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.