Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-03

Analys: Mycket stark arbetsmarknad

wysiwyg_image

Med 250.000 nyanställda och snabbt stigande löner är det uppenbart att arbetsmarknaden i USA är mycket stark, men hur är det i Sverige?     

Ökningen av antalet sysselsatta i USA steg mer än väntat i oktober. Den så kallade ”non-farm payroll” visade att arbetskraften ökade med 250.000 personer mot förväntade 190.000. Årsgenomsnittet i ökningen har på ett år gått från 168.000 till 210.000 personer.     

Dessutom stiger lönerna 

Även den amerikanska löneutvecklingen är stark. Ökningstakten det senaste året är 3,0 procent, i en spikrak trend uppåt. För ett år sedan låg ökningstakten på 2,1 procent. Sverige följer samma mönster, men på en lägre nivå. Ökningstakten ligger på 2,3 procent, vilket skall jämföras med 1,6 procent för ett år sedan. 

Tvillingländer

Granskar vi de långsiktiga trenderna i arbetskraften i både Sverige och USA, får vi nästan två tvillingländer. Mäter vi sysselsättningstillväxten från 2010 är den identisk och har ökat arbetskraften med totalt 12 procent, men länderna skiljer sig åt mellan åren. De senaste två åren har tillväxten i Sverige legat på 2,0 procent, medan USA mäktat med ungefär 1,3 procent. 

Långsiktig löneutveckling lika         

Detsamma gäller löneutvecklingen. Räknat från 2010 har lönerna ökat totalt 22 procent i Sverige, mot 23 procent i USA, men det senaste året har USA rusat iväg, som nämnts, med en årsökningstakt på 3,0 procent, mot Sveriges 2,3. 

Och slutsatsen..?

Arbetskraftsstatistiken visar att den amerikanska konjunkturen är mycket stark. Därför framstår markanta räntehöjningar det kommande året som ofrånkomliga. Eftersom Sverige uppvisar nästan samma utveckling, ökar ränterisken även i Sverige. Ett litet problem, dock: Sverige har kris i det räntekänsliga bostadsbyggandet. Det har inte USA. Att i Sverige ösa på med kraftiga räntehöjningar riskerar därför att bli en dödsstöt för bostadsbyggandet. Det kan bli en dödsstöt för den svenska tillväxten.      

För grafisk beskrivning, se PDF

Författare Peter Malmqvist