Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-04

Analys Mytaste: Bra, men har mer att ge.

Detta är en betald analys på uppdrag av Speqta utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Positiv sekventiell tillväxt liksom förbättrat EBITDA-resultat, visar tydligt att bolaget går i rätt riktning. Relativt våra förväntningar överraskade Food & Beverage positivt i rapporten, medan Shopping inte nådde fram. Aktien föll på rapporten, men vi tror det finns en chans till rekyl.

MyTaste Group har uppdaterat strategin för att skapa lönsamhet och värden på kort liksom lång sikt. Affiliate marketing inriktat på e-handel under affärssegmentet MyTaste Shopping (MS) ligger numera i fokus. Under 2017 genomfördes ett antal förvärv vilka gav omgående effekt. Samtidigt fortsätter bolaget att bygga värden i affärsseg­ment­et MyTaste Food & Berverage (MFB) med bland annat sajterna Vinklubben och MyTaste, vilka riktar sig till mat- och dryckesintresserade.

Lyft i omsättningen

Under Q2 2018 redovisade koncernen nettointäkter om 13,5 MSEK. Det motsvarar en tillväxt om 59 procent relativt Q2 2017 och 12 procent relativt Q1 2018. Det var MFB som stod ut och briljerade med nettointäkter om 5,3 miljoner kronor – över vår prognos om 4,6 miljoner kronor. Den produkt­utveckling som gjorts inom MFB förefaller således varit en bra investering och vi har höjt prognoserna aningen för affärssegmentet.

MS en bit under prognos

MS redovisade nettointäkter om 8,2 miljoner kronor vilket var en bit under vår prognos. Därför har vi tagit ner estimaten för årets resterande kvartal samtidigt som den planerade lansering av den internationella versionen av Outlet Sverige kan bidra till bra tillväxt under Q4 och framåt.

Förbättring av justerat EBITDA

EBITDA-resultatet, räknat på netto­intäkter (exkluderat aktiverat arbete samt övriga intäkter) och justerat för engångs­poster, uppgick till 1,4 miljoner kronor. Det är en klar förbättring jämfört med Q1 då motsvarande siffra var 0,5 miljoner kronor. Bruttomarginalen förbättrades avsevärt relativt Q1, rimligtvis som en effekt av bra marginaler på de nya produkterna i MFB:s utbud vilket är lovande för framtiden.

Motiverad kurs

Trots den förbättrade bruttomarginalen nådde lönsamheten på koncernnivå inte upp till våra förväntningar. Intäktsnivån blev lägre än väntat. Efter prognosjusteringar beräknas ett motiverat pris per aktie i basscenariot till 4,50 (4,90) kronor.

Författare Markus Augustsson