Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

Analys Mytaste: Försmak av tillväxt…

Detta är en betald analys på uppdrag av Speqta utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Mytaste Group levererad mycket bra siffror för fjärde kvartalet 2018. På helåret ökade intäkterna med 61 procent och slog därmed vår prognos. Det kommande året lär bli intressant med satsning på geografisk expansion, push för nya AffiliJet och fler förvärv.

MyTaste Group driver receptssajten myTaste med 20 miljoner besökare i månaden. Sajten har över 40 000 matbloggar anslutna och innehåller 8 miljoner recept från 48 länder.

Klar förbättring

För helåret 2018 redovisade Mytaste Group nettointäkterna 59,1 miljoner kronor, en fin tillväxt om 61 procent. EBITDA-resultatet var 7,8 miljoner kronor, vilket gav 13,1 procents marginal på netto­intäkten. Det var en klar förbättring mot 0,3 procent året innan. Under fjärde kvartalet växte bolaget 50 procent organiskt, efter ett rejält intäktslyft från segment­et Mytaste Shopping.

CSS framgångsrecept

Det var CSS-partner­skapet som var framgångsreceptet. CSS-partnerskapet tecknades under fjärde kvartalet 2018 och vi tror att intäkter kommer att fortsätta genereras på denna nivå, om än med vissa säsongsvariation­er, givet den befintliga kundbasen. För att vidare växa och kapitalisera den skalbara affärsmodellen har bolaget påbörjat en geografisk expansion. Genom att addera fler nätbutiker på nya marknader bör intäkterna växa därefter.

Förvärv stärker

Innevarande år inleddes med förvärvet av Lånakuten som stärker verksamheten inom lånevertikalen. Mytaste arbetar även med lån i samarbetet med Expressen, vilket även innefattar även vertikalerna iGaming och rabattkuponger. Samarbets­formen har nu konceptualiserats under varumärket AffiliJet. En push kommer göras under 2019 mot andra mediahus liknande Expressen, alternativt andra potentiella partners med stora mängder besökare. Förutsättningarna att lyckas förefaller vara goda då samarbetsformen redan nu ger betydande intäkter till referenskunden Expressen. På sikt kan AffiliJet också skapa bättre marginaler då konceptet inte har några direkta kostnader för besökare, utan fokuserar helt på organisk trafik. Dock tar det lite tid innan en ny partner når bra resultat på sökord.

Grundarna lämnar över

Efter kvartalet har bolaget kommunicerat att de kommer byta VD, men grundarna och entreprenörerna kommer att vara kvar och fortsätta att vara aktiva i bolaget. Vi tror det är positivt att man adderar kompetens som kan skala organisationen och ta hand om fler förvärv, samtidigt som grundarna kan fokusera på att leverera innovativa produkter och tjänster.

Motiverat värde

Både vi och marknaden har höga förväntningar på 2019. Vi ser stöd i ett nu färdig­utvecklat erbjudande under Mytaste Shopping som också bär frukt med goda möjligheter till fortsatt tillväxt. Vidare avser bolaget genomföra fler förvärv. Vi höjer prognoserna efter ett starkt kvartal och beräknar ett motiverat värde om 11,60 kronor (7,00) i basscenariot, för de kommande 6-12 månaderna.

Författare Markus Augustsson