Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-05

Analys Nanologica: Storskalig leverans inom kromatografi väntas

Detta är en betald analys på uppdrag av Nanologica utförd av Analysguiden

Stora framsteg trots utmaningar under 2021
Nanologicas omsättning under Q4 uppgick till 0,7 mkr (6,1) och rörelseresultatet uppgick till -14,1 mkr (-3,6) under kvartalet. Vid årsskiftet uppgick bolagets kassa till 11 mkr (66). Under 2021 skedde stora förändringar inom Nanologicas båda affärsområden. Inom kromatografi fokuserar man nu i huvudsak på preparativ kromatografi där de stora volymerna finns. Man har trots förseningar systematiskt flyttat fram positionerna för att snart kunna leverera en produkt i stor skala till väntande kunder. Inom drug development har strategin renodlats mot inhalerade läkemedel och respiratoriska sjukdomar. Den minskade omsättningen under Q4 beror till stor del på att man som förväntat endast haft marginella intäkter från partnerprojektet med Vicore Pharma, som slutlevererats. Den under kvartalet ökade rörelseförlusten tillskrivs den expansionsfas bolaget befinner sig i.

Preparativ kromatografi väntas driva tillväxten
Nanologica är världsledande i att producera nanoporös silika, även kallad kiseldioxid, och har visionen att genom detta bidra till utvecklingen av bättre och billigare läkemedel. Man arbetar utifrån en teknikplattform och har två affärsområden: kromatografi och drug development. Bolagets målsättning är att 2024 ligga på en årlig försäljning inom kromatografi i intervallet 100–300 mkr. Inom kromatografi är det framförallt inom insulinproduktion som de stora volymerna finns. Inom drug development jobbar man företrädesvis med lösningar för läkemedel som inhaleras. Man hoppas under 2022 kunna presentera 2–3 egna läkemedelskandidater med försäljningspotential på flera hundra miljoner USD.

Riktkurs justerad till 16 kr
Nanologica genomförde under mars ett listbyte från Spotlight till Nasdaq Stockholm, där första handelsdag var 29 mars. I vårt basscenario för Nanologica antar vi att bolaget 2027 når en försäljning på ca 300 mkr, samt en rörelsemarginal i nivån 25–30%. Vi justerar vår riktkurs till 16 kr (tidigare 22 kr) för att ta höjd för att bolaget eventuellt kan behöva genomföra en kapitalanskaffning innan man når breakeven. Värderingen är baserad på en kassaflödesanalys av vårt basscenario för bolaget.

Författare Analysguiden