Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-21

Analys Nanologica: Tillväxtresa inom nanoteknik för life science påbörjad

Detta är en betald analys på uppdrag av Nanologica utförd av Analysguiden

Världsledande på nanoporös silika
Nanologica är världsledande i att producera nanoporös silika, även kallad kiseldioxid, och har visionen att genom detta bidra till utvecklingen av bättre och billigare läkemedel. Som nanoteknikbolag inom life science verkar Nanologica inom två affärsområden: drug development, där man har ett antal läkemedelsprojekt med betydande potential, och kromatografi (teknik för rening och separation av molekyler). Vi väntar oss att den för bolaget relativt nya tillämpningen preparativ kromatografi kommer driva huvuddelen av bolagets försäljningstillväxt kommande år. Här används ca 100 kg silika per kolonn jämfört med 2–3 gram per kolonn inom analytisk kromatografi. Intresse från kinesiska och indiska insulintillverkare och framsteg med kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions, gör att det finns anledning att tro att den försäljningstillväxt Nanologica uppvisat de senaste åren bara är början på bolagets tillväxtresa. Under 2019 slöt bolaget ett avtal med den kinesiska distributören Yunbo om leveranser för preparativ kromatografi till ett värde av SEK 128 miljoner.

Stor potential inom drug development
Inom drug development arbetar Nanologica både med att ta fram nya läkemedel och att förbättra befintliga. Det framgångsrika samarbetet med Vicore Pharma kring VP02 mot lungfibros stod för merparten av försäljningstillväxten 2020. Bland andra samarbeten kan nämnas ett läkemedelsprojekt med AstraZeneca, ett projekt inom växtskydd med ett globalt jordbruksföretag, samt det nyligen tecknade ramavtalet med tjeckiska läkemedelsbolaget Zentiva. Nanologica driver även utvecklingen av NIC-001 mot gastropares som vi bedömer kan nå en toppförsäljning på USD 100 miljoner.

Kromatografi väntas driva tillväxten kommande år
Kromatografi är en separationsmetod som används för analys inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, och även som ett reningssteg inom produktion av läkemedel som t.ex. insulin. Bolaget har sedan en tid försäljning inom analytisk kromatografi och håller nu på att få ett genombrott inom preparativ kromatografi, där kunderna behöver material i bulk och volymerna därmed är betydligt större. Inom preparativ kromatografi kommer stort intresse från indiska och kinesiska tillverkare av insulin som vill använda Nanologicas silika för upprening i sin produktion.

Vi inleder bevakning med riktkurs 22 kr
I vårt basscenario för Nanologica antar vi att bolaget år 2026 når en försäljning på ca 300 mkr, samt en rörelsemarginal i nivån 25–30%. Vi inleder bevakning av Nanologica med riktkurs 22 kr, som är det motiverade värdet i en kassaflödesanalys baserad på vårt basscenario. I vårt mer optimistiska bull-scenario når vi ett motiverat värde på 33 kr per aktie.

Författare Analysguiden