Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-04

Analys Net Trading Group: Fokus på leverans

Detta är en betald analys på uppdrag av utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Vi har förväntat oss stora förbättringar av bruttomarginalen och de börjar nu visa sig. Det negativa i kvartalsrapporten var att resultatet pressades av extra kostnader rörande en leverantör och logistikpartner.

Net Trading Group AB startade sin verksamhet i början av 2015 med en tydlig inriktning att utnyttja de lagar och regler som gör det möjligt att bedriva gränshandel över nätet. Bolaget etablerade snabbt en e-handelsplattform för snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) där kunderna kan dra nytta av de prisskillnader som finns mellan de nordiska länderna.

Integration påverkar

Precis som under det första kvartalet har en del förändringar gjorts under det andra kvartalet 2018, vilket har påverkat resultatet. Integrationen till Orvelins order och leveranssystem har påverkat leveranser under jun och juli månad men ska nu vara åtgärdade. Det är dock troligt att det påverkat omsättningen negativt. Bruttomarginalerna bör förbättras under det andra halvåret 2018. Som vi förväntade oss inför Q2-rapporten tog bruttomarginalen ett stort kliv uppåt och blev 23 procent mot vår förväntan om 22 procent.

Bruttomarginalen ökar

Vi har förväntat oss stora förbättringar av bruttomarginalen och det börjar nu visa sig. Vår förväntan är att marginalen mot slutet av året når 25 till 27 procent Det negativa i rapporten är att de övriga externa kostnaderna ökade kraftigt främst hänförligt till extra kostnader primärt rörande en leverantör och logistikpartner. Det gjorde att resultatet blev lägre än vår förväntan. Vår bedömning är att den extraordinära kostnaden är 1,5 till 2 miljoner kronor. Vi tror att kostnaderna kommer att minska under kommande kvartal men avvikelsen gör att resultatet för helåret blir svagt positiv (prognos 1,0 miljoner kronor mot tidigare bedömning 2,7 miljoner kronor). 

Motiverad riktkurs

Vår motiverade riktkurs blir 7,80 kronor per aktie framräknat i vårt basscenario. En känslighetsanalys i vår kassaflödesvärdering visar på ett spann mellan 5,40 till 16 kronor per aktie, givet ett pessimistiskt och ett optimistiskt scenario.

Författare Mats Hyttinge