Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-10

Analys Netmore Group: Omfokuseringen fortskrider väl

Detta är en betald analys på uppdrag av Netmore Group utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Förvärv av Bredbandsson

Det första kvartalet har inneburit ett antal händelser för bolaget. Bredbandsson AB, en bredbandsoperatör, förvärvades och konsoliderades bokföringsmässigt per sista mars. Bredbandsson förväntas bidra med omsättning på ungefär 22 miljoner kronor per år.  Bredbandsson kommer integreras i bolagets verksamhet under året och bidrar med ett corenät som stärker Netmores befintliga nät. Det bidrar därtill med ökning i omsättningen och en möjlighet att utöka bolagets produkterbjudande.

M2M-beställning från Cosinuss

I mitten av maj annonserades även att det tyska medtech-bolaget Cosinuss GmbH lagt en order på 500 M2M SIM-kort för att användas i en nyckelstudie på riskgrupper som isolerat sig på grund av Covid-19 pandemin. Det är en första affär för Netmore inom medicicinsk teknologi och kan innebära startpunkten för större beställningar framöver.  
 
Övertecknad emission och ökade intäkter

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3,9 miljoner, en ökning från 1,5 miljoner motsvarade kvartal 2019. EBITDA uppgick till -7,7 miljoner kronor och resultat efter skatt till -10,8 miljoner kronor. Bolaget har därtill nyligen slutfört en garanterad företrädesemission, som övertecknades till 235% och inbringat omkring 21,6 miljoner kronor.

Författare Analysguiden