Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Analys Netmore: Ökat säljfokus inför hösten

Detta är en betald analys på uppdrag av Netmore Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Netmore är en ny mobiloperatör som satsar på att skapa riktig bra inomhustäckning till svenska mobilkunder via lokala mobilnät. Det lär öka med 5G och IoT. Intäkterna under kvartalet blev låga och behöver öka under det andra halvåret. Bolaget arbetar nu med att utöka sitt återförsäljarnät.

Datatrafiken fortsätter att växa snabbt, vilket skapar bristfällig mobiltäckning på många platser. Det gäller särskilt modernt byggda isolerade hus, sjukhus, bergrum, industrier och köpcentrum. Där stängs radiosignaler lätt ute. Netmore är mobiloperatören som erbjuder mobiltäckning dit kunder bäst behöver det, såväl inomhus som utomhus.  

Mobiltjänster för bättre inomhustäckning

Bolaget erbjuder mobila tjänster, som ger kunderna bra inomhustäckning med en liten mobil accesspunkt som placeras hos kunden, liksom roaming med de andra operatörerna när kunden rör sig utanför. De mobila accesspunkterna kopplas upp till bolagets molntjänst, som baseras på en AXE-växel och en WiFi-controller. Netmore’s nät har köpts och utvecklats av bolaget.  Kunderna använder sedan bolagets SIM-kort. Netmore får en intressant kalkyl genom trafik- och andra återkommande intäkter, samtidigt som kapacitet finns för 2 miljoner användare.

Tarifflex för industriella kunder

För industriella kunder erbjuder Netmore även integration av kundens IT-system, via bolagets patenterade lösning Tarifflex technology. Ett företagskontrakt kan variera från 20.000 kronor till flera miljoner kronor. Bolaget har den senaste perioden gått från renodlad försäljning av system och utrustningar, till att bli en mobiloperatör, vilken erbjuder ovanstående mobiltjänster.

Motiverat värde

Netmore har under mitten av 2018 tagit in cirka10 miljoner kronor i en företrädes- och nyemission. Vi räknar med att bolagets kassaflöde blir positivt från andra halvåret 2019. Detta förutsätter en snabb intäktstillväxt, där vi emellertid har sänkt våra antaganden med 5 miljoner kronor för helåret 2018 och med 10 miljoner kronor för år 2021. En kassaflödesvärdering ger ett motiverat värde för aktien i vårt basscenario på 1,60 kronor, med ett intervall från 0,20 kronor till 6,30 kronor.

Författare Bertil Nilsson