Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-23

Analys NeuroVive: Fyller kassan inför studier

Detta är en betald analys på uppdrag av Abliva utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

NeuroVive gör en företrädesemission på 123,8 miljoner kronor, främst i syfte att finansiera kliniska studier för bolagets två längst framskridna projekt. De framsteg i projekten som gjorts under det senaste året och en låg emissionskurs talar för att teckna.    

NeuroVive Pharmaceutical AB jobbar inom mitokondriell medicin. Bolagets projektportfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas, ett för akut njurskada (CicloMulsion) och ett för traumatisk hjärnskada ( NeuroSTAT) .

Finansiera kliniska studier

Den pågående företrädesemissionen är ämnad åt att finansiera i första hand den inledande egna kliniska studien med KL1333 för underhållsbehandling av medfödd mitokondriell sjukdom. NeuroVive har fått myndighetsgodkännande att påbörja studien i Storbritannien och målsättningen är att det ska ske under det första halvåret 2019. Planen är vidare att under året inleda en fas II-studie avseende behandling mot traumatisk hjärnskada med NeuroSTAT®. Som förberedelser avser NeuroVive att ansöka om godkännande för att starta en klinisk studie i USA, liksom att söka om institutionellt finansiellt stöd för att bedriva studien.

Framgångsrik fas I-studie

Vi ser med tillförsikt fram emot studiestarten för KL1333 mot bakgrund av den tidigare framgångsrikt genomförda fas I-studien av partnern Yungjin Pharm. Vid sidan av KL1333 fortsätter den prekliniska utvecklingen av NV354. Sammantaget ger det goda möjligheter att flytta fram positionerna inom medfödda mitokondriella sjukdomar under kommande år. NeuroSTAT® är i sig ett mer riskfyllt projekt givet en svårbehandlad patientpopulation i intensivvårdsmiljö.

Viktigt besked

Att NeuroVive fått gehör hos såväl europeiska som amerikanska läkemedelsmyndigheter för att använda biomarkörer och bilddiagnostik som effektmått är ett viktigt besked som tydliggör den vidare kliniska utvecklingen. Vid sidan av de kliniska projekten är en annan betydelsefull, om än osäker, värdedrivare en möjlig utlicensiering av NV556 avseende behandling av leverfibros, med NASH som förstahandsindikation.

Emissionskurs

Emissionen görs till en låg värdering (1,35 kr per aktie), vilket tillsammans med utsikter om ett ökat och potentiellt stödjande nyhetsflöde, talar för att teckna i emissionen. På grund av större utspädning i emissionen än vi tidigare antagit i vår värderingsmodell sänker vi motiverat värde till 4,80 kr (6,60).

Författare Niklas Elmhammer