Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-04

Analys NeuroVive: Sikte mot ny studie

Detta är en betald analys på uppdrag av Abliva utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Vårens nyemission och positiva kliniska resultat för det viktiga KL1333-projektet möjliggör att viktiga steg kan tas. Start av ny studie och möjlig finansiering via teckningsoptioner kan tydliggöra värden i höst. Vi har höjt motiverat värde.

NeuroVive Pharmaceutical AB jobbar inom mitokondriell medicin. NeuroVive projektportfölj består av två projekt i klinisk utvecklingsfas, ett för akut njurskada ( CicloMulsion) och ett för traumatisk hjärnskada ( NeuroSTAT)

Bra besked

NeuroVive har bjudit på bra besked de senaste månaderna med de positiva fas I-resultaten för KL1333 (underhållsbehandling av medfödda mitokondriella sjukdomar) som höjdpunkt. Tillsammans med den genomförda företrädes-emissionen ger det möjlighet för NeuroVive att starta en egen fas I-studie med behandlingen, där även patienter inkluderas. Målet är att studien ska komma igång under andra halvåret 2018.

KL1333 viktig milstolpe

Då vi ser KL1333 som det mest värdefulla projektet i portföljen blir det en viktig förväntad milstolpe den närmaste tiden. Även i den tidiga utvecklingen har gjorts framsteg, vilket illustreras av licensavtalet med amerikanska Fortify rörande den sällsynta ögonsjukdomen LHON. Det ger möjlighet till framtida intäkter (exempelvis möjliga milstolpesersättningar och ensiffriga royaltyintäkter på tillsammans upp till 60 MUSD) om utvecklingen blir framgångsrik.

Utlicensiering potential

NeuroVive hade 52 MSEK i kassan per den 30 juni 2018. Utestående teckningsoptioner med teckningsperiod i november 2018 kan ge ett ytterligare viktigt tillskott upp till 37 MSEK. En annan möjlig och potentiellt mycket stor finansieringskälla är en planerad utlicensiering av NV556 (behandling av den vanliga leversjukdomen NASH). Vi ser goda möjligheter för attraktiva villkor i en sådan affär, även om det är svårt att förutse när och om ett avtal kan komma på plats.

Motiverat värde

Vi höjer riskjusterat motiverat värde i basscenariot till 8,1 kronor (tidigare 6,5) främst relaterat till projekten inom medfödda mitokondriella sjukdomar, bland annat efter lovande resultat för KL1333-projektet. Risker är bland annat om förseningar och/eller oväntade motgångar i den prekliniska och kliniska utvecklingen uppstår och att teckningsoptionerna TO5 inte utnyttjas vilket skulle innebära att ett nytt kapitalbehov uppstår i början av nästa år. 

Författare Niklas Elmhammer