Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-10

Analys New Wave Group: Fortsätter leverera

Detta är en betald analys på uppdrag av New Wave Group utförd av Analysguiden

Fortsätter leverera
New Wave fortsätter att leverera kvartal efter kvartal. Rapporten för första kvartalet, som normalt är årets svagaste, var stark med bra organisk tillväxt och en rörelsemarginal om 14,7%. Utvecklingen inom Företag och Sport & Fritid var fortsatt positiv både sett till försäljning och resultat. Segmentet Gåvor & Heminredning var dock svagare än vår prognos. New Wave levererade återigen en all-timehigh för perioden jämfört med tidigare års första kvartal både vad gäller omsättning och rörelseresultat. Tonläget i rapporten för det första kvartalet 2023 var ljusare än vad som kommunicerades i samband med kommunikén för 2022, med betoning på fortsatt lönsam tillväxt.

God tillväxt
Omsättningen ökade med 20% till 2 136 Mkr, delvis drivet av förvärvet av BTC Activewear under hösten 2022 som bidrog med 156 Mkr under perioden. Rörelseresultatet ökade med 50% till 314 Mkr kvartal-över-kvartal, med en rörelsemarginal om 14,7% i ett säsongsmässigt svagt kvartal. Segmenten Företag och Sport & Fritid fortsatte att förbättras. Gåvor & Heminredning utvecklade sämre än våra förväntningar och såväl försäljning som resultat föll tillbaka under ett redan normalt sett svagt kvartal.

Balansräkningen är fortsatt stabil och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 42% per 31 mars. Som väntat försämrades kassaflödet och uppgick till -193Mkr (5). Kapitalbindningen i lager har ökat med för att möta efterfrågan hos kund. 

Stabila utsikter
Aktien, som sedan årsskiftet är noterad på Large Cap-listan, har haft det något motigt under 2023 med en uppgång om 3% jämfört med marknaden som stigit med omkring 10%. Vi låter våra prognoser för 2023 och 2024 vara oförändrade.

Vi prognosticerar en försäljning om 10 983 Mkr för 2023, en tillväxt om 24%, delvis drivet av BTC Activewear, som ökar till 11 532 under 2024. Rörelseresultatet för 2023 väntas uppgå till 1 850 Mkr och för 2024 till 2 010 Mkr, vilket ger en rörelsemarginal om 16,8% respektive 17,4%.

Våra estimat visar på ett väldigt attraktivt P/E på 8,7 för 2024 och en EV/EBIT på 8,1. Vi har under det senaste året haft en positiv syn till aktien och denna syn kvarstår, och vi behåller riktkursen om 235 kr.

Förslaget till ordinarie utdelning om 6,50 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen, var högre än vi prognosticerade och visar på bolagets tro på stabilitet under kommande år. En annan punkt inför årsstämman den 16 maj är att styrelsen föreslår en split, 2:1. 

Författare Analysguiden