Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-23

Analys New Wave Group: Från klarhet till klarhet

Detta är en betald analys på uppdrag av New Wave Group utförd av Analysguiden

Från klarhet till klarhet
I det tuffa marknadsläget som dominerade större delen av 2021 fortsätter New Wave att leverera. Avslutningen på året överträffade våra och marknadens förväntningar med råge och aktien steg kraftigt vid rapportsläppet. När nu världen öppnar upp, med till exempel idrottsevents och företagskonferenser så är utsikterna för en fortsatt tillväxt med goda marginaler stora.

Samtliga segment, framför allt Sport & Fritid, uppvisade högre försäljning och resultat under fjärde kvartalet än under motsvarande period ifjol, tack vare en förbättring av marknadsläget på många håll och en god kostnadskontroll.

Starkaste kvartalet någonsin
Omsättningen ökade med 23% till 2 307 Mkr och rörelseresultatet ökade till en ny rekordhög nivå från 284 Mkr till 403 Mkr kvartalöverkvartal, med en rörelsemarginal om 17,5%. Resultatet är det starkaste kvartal som New Wave historiskt uppvisat. Alla segment i gruppen kunde uppvisa ökad försäljning och förbättrade resultat.

Den finansiella ställningen är fortsatt stabil och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 23% per 30 december. Kassaflödet minskade och uppgick till 413 Mkr (558). Vi räknar med en fortsatt nedgång i kassaflödet under kommande kvartal då New Wave har ett behov av att fylla på lager för att möta en väntad marknadsåterhämtning och ökade aktivitet. Ett ’positivt problem’.

Stark kursutveckling
Efter en svag inledning av 2021 steg aktien kraftigt under året och jämfört med början av 2021 har kursen stigit med omkring 150%. Även om kursen har fallit tillbaka med under inledningen av 2022, en nedgång med 6% sedan årsskiftet, har utvecklingen varit bättre än marknaden i stort Senaste slutkurs uppgick till 159,20 kr. Vi har under det senaste året haft en positiv syn till aktien och denna syn på bolaget kvarstår. Vi vidhåller vår tidigare riktkurs om kring 195 kr. Vi har justerat upp våra prognoser efter den överraskande starka avslutningen av 2021. Våra prognoser för 2022 visar på ett attraktivt P/E på 11,8 och för 2023 på 11,1. Motsvarande EV/EBIT för 2022 är 9,0 och för 2023 8,4. På risksidan finns oro för att Covid-19 kan ta fart igen vilket kan medföra förnyade restriktioner, globala leveransproblem för komponenter och höga transportkostnader. Efter den extrautdelning om 4 kr som beslutades i december föreslår styrelsen en ordinarie utdelning om 4,25 inför stämman.

Författare Analysguiden