Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Analys New Wave Group: Marginalfokus ger resultat

Detta är en betald analys på uppdrag av New Wave Group utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

New Wave rapport för det fjärde kvartalet 2019 uppvisade en lägre tillväxt än vi förväntade oss. Samtidigt levererade bolaget på sitt lönsamhetsfokus. Vi justerar våra marginalantaganden samt det motiverade värdet till 89,1 kronor per aktie i vårt basscenario. 

New Wave Group har sedan börsintroduktionen 1997 vuxit till ett bolag med en omsättning på nästan överstigande 7 miljarder kronor i årstakt. Rapporten för det fjärde  kvartalet 2019 var både bättre och sämre än våra förväntningar. Omsättningen kom in drygt 5 procent lägre än vår prognos, där vi tror att det främst är det varma vädret som förklarar avvikelsen. Dettta då tillläggsorder inte har kommit från sporthandeln under fjärde kvartalet 2019. Det varma vädret påverkar förstås även negativt försäljningen av varmare kläder inom andra segement som tex arbetskläder. På den positiva sidan levererade bolaget en avsevärt bättre marginalutveckling än vi förväntat oss. På EBITDA nivå blev utfallet 15,5 procent mot vår prognos om 12,6 procent. I samband med de två senaste kvartalen har ledningen indikerat ett ökat fokus på lönsamhet, Det har nu förverkligats genom en kombination av åtgärder där externa kostnader i relation till omsättningen reducerats. En av de främsta medlen har varit lägre marknadsföringskostnader. 

Vi har efter rapporten justerat för det bättre utfallet i rapporten, främst rörande EBITDA. Vi har dock sänkt våra omsättningsantaganden för 2020 främst hänförligt till den varma vintern som eventuellt kan påverka både kv1 och kv3 2020. Fokuset på lönsamheten och kassaflödet väntas fortsätta under 2020. Detta ska kombineras med en fortsatt tillväxt. Då större investeringar inte väntas under 2020 kommer kassaflödet att förbättras under innevarande år. Satsningen mot teamware fortsätter att vara lyckosamt och bolaget fortsätter att teckna avtal däribland IFK Göteborg.

Kostnaderna för team satsningen har belastat resultatet för 2019 men bör ge positiva effekter framåt. Vi tar fasta på att kostnaderna i relation till försäljningen kommer att minska, vilket framkom tydligt i kvartalsrapporten. Detta höjer vårt motiverade värde per aktie i basscenariot till 89,1 (86,7) kronor. Justeringarna blir till 53,5 (49,6) respektive 101,5 (96,9) kronor i Bear- respektive Bullscenariot.

Författare Mats Hyttinge