Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Analys New Wave Group: Ökat fokus på lönsamhet

Detta är en betald analys på uppdrag av New Wave Group utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

New Wave rapport för det tredje kvartalet 2019 uppvisade en fortsatt bra tillväxt. Signaler om en ett ökat fokus på lönsamheten 2020 borde tilltala marknaden. Vi justerar våra prognoser och vårt motiverade värde till 86,7 kronor per aktie i vårt basscenario. 

New Wave Group har sedan börsintroduktionen 1997 vuxit till ett bolag med en omsättning överstigande 6 miljarder kronor i årstakt. Rapporten för det tredje  kvartalet 2019 var klart bättre än våra förväntningar rörande omsättning och lönsamhet. Till det kan adderas en obefogad oro för både lager och konjunkturkänslighet. Skillnaden i nettomsättning var drygt en procent högre än vår prognos. EBITDA på koncernnivå blev en något större avvikelse med nästan 8  procent bättre än väntat.

Vi har efter rapporten justerat för det bättre utfallet i rapporten, främst rörande EBITDA men vi har även höjt finansieringskostnaden något. I samband med kvartalsrapporen utrycker bolaget att de kommer att fokusera ytterligare på lönsamheten och kassaflödet under 2020. Detta ska ske med fortsatt tillväxt. Vi har tidigare resonerat om att mycket av kostnader för tillväxt redan har tagits. Då mycket av de större investeringarna inte kommer att belasta 2020 års resultat till lika stor del som under 2019 finns förutsättningar för en resultat förbättring nästa år. Detta kommer även att sänka nettoskulden, vilket kommer uppskattas av marknaden även om det egentligen inte är ett stort problem i nuläget. 

Satsningen mot teamware fortsätter att vara lyckosamt. Vi förväntar oss flera avtal under den närmaste halvåret, varav ett Allsvenskt storlag. Kostnadera för team satsningen har belastat resultatet för 2019 men kommer att ge positiva effekter från 2020 och framåt. I vår tidigare uppdatering  drog vi upp kostnaderna något för mycket.. Vi tar fasta på att kostnaderna i relation till försäljningen kommer att minska nästa år och framåt. Detta påverkar vårt motiverade värde per aktie i basscenariot till 86,7 (84,6) kronor. Justeringarna blir till 49,6 (47,7) respektive 96,9 (95,1) kronor för Bear- och Bullscenariot.

Författare Mats Hyttinge