Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-01

Analys New Wave Group: Tillbaka till tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av New Wave Group utförd av Analysguiden

Starkt kvartal trots fortsatta restriktioner
New Wave kommunicerade redan i juli att resultatet för andra kvartalet väsentligt skulle överstiga marknadens förväntningar. Bolaget fortsätter att leverera. Trots fortsatt kraftiga restriktioner som en följd av Covid-19 ökade försäljningen med 13% till närmare 1,5 mdr. Samtliga segment, framför allt Sport & Fritid, uppvisade högre resultat än under motsvarande period ifjol, tack vare en viss förbättring av marknadsläget och en snabb anpassning av kostnadsstrukturen. Resultatutvecklingen har varit imponerande.

Sammanfattning Q2-rapporten
Covid-19 pandemin har haft en fortsatt stor inverkan med nedstängningar, publikfria idrottsevenemang och uteblivna företagsevents. Positivt är att USA har börjat återhämta sig efter det mycket kraftiga tappet under 2020.

Rörelseresultatet ökade till en rekordhög nivå från 110 Mkr till 241 Mkr kvartal-över-kvartal med en rörelsemarginal om 16%. Resultatet är det starkaste som New Wave levererat för ett andra kvartal och är främst en följd av kostnadsanpassningar och en gradvis marknadsförbättring. Alla segment i gruppen kunde uppvisa förbättrade resultat.

Den finansiella ställningen fortsätter att stärkas och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 32% per 30 juni. Kassaflödet minskade och uppgick till 185 Mkr (251). Under kommande kvartal räknar vi med ett fortsatt lägre kassaflöde jämfört med 2020 när nu New Wave har ett behov av att fylla på lager för att möta en väntad marknadsåterhämtning.

Fortsatt attraktiv värdering
New Wave-aktien har stigit med över 150% i år. Senaste slutkurs uppgick till 135,20 kr. Potentialen har minskat efter den kraftiga kursuppgången men vi bedömer att en riktkurs kring 165 kr är motiverad. Våra prognoser för 2021 visar på ett P/E på 15,0 och för 2022 på 12,6. Motsvarande EV/EBIT för 2021 är 12,9 och för 2022 11,0. Vi ser också en möjlighet att New Wave föreslår utdelning i slutet av året efter den starka resultatutvecklingen under året – trots inverkan av pandemin.

Författare Analysguiden